DBU Københavns Ungtræneruddannelse, målrettet unge piger/kvinder mellem 13 - 21 år, starter nu op for tredje gang. Uddannelsen har et særligt fokus på det mentale og formålet er at klæde træneraspiranterne godt på til at træde ind i rollen som træner eller assistent på børneholdene i deres klub. 

Uddannelsen løber over 5 uger, primært med undervisning på online moduler for at tilgodese de unges behov for fleksibilitet og planlægning af eget hverdagsliv.

Næsten 80 piger har gennemført uddannelsen på et af de to kørte forløb. Næste hold og forløb starter op tirsdag den 14. maj 2024. Tilmeldingen er åben. 

Undervisningsplan

 • 14. maj - opstart - Kastrup Boldklub - klokken 17:00 - 20:00 fysisk fremmøde på Røllikevej 5, 2770 Kastrup.
 • 23. maj - online session - klokken 20:00 - 21:00 - online i dette tidsrum.
 • 30. maj - online session - klokken 20:00 - 21:00 - online i dette tidsrum.
 • 3. juni - midtvejsevaluering - BK Pioneren - klokken 19:00 - 21:00 fysisk fremmøde på Vigerslevvej 350, 2500 Valby.
 • 13. juni - online session - klokken 20:00 - 21:00 - online i dette tidsrum.
 • 18. juni - afslutning - klokken 18:00 - 20:00 fysisk fremmøde, lokation ikke fastlagt endnu.

Tilmelding

 • Klubben kan tilmelde et ubegrænset antal kvindelige ungdomsspillere i alderen 13-21 år.
 • Klubben skal udpege en tovholder, som skal sørge for at informere de unge om forløbet samt sørge for tilmelding. 
 • Prisen er 500 kr. pr. deltager.
 • For klubber beliggende i Københavns kommune gives tilskud på op til 80% af det samlede beløb pr. kursist som deltager på et lederkursus.
 • Du melder dig til ved at sende en mail til Anja Kouly Lethin. Skriv hvilken klub I kommer fra og navnene på de spillere, der ønsker at deltage. I har mulighed for at vende tilbage med flere navne på et senere tidspunkt, dog senest 7. maj hvor tilmeldingen lukker.  
Yery Hansen
Underviser, coach og mentaltræner Yery Ibarra-Hansen
Underviser, mentaltræner og coach på ungtræneruddannelsen. Medlem af DBU København pigeudviklingsgruppe og har virksomheden Y-Consult
Projektleder og klubrådgiver Anja K. Lethin
Pige/kvindefodbold, udviklingsprojekter, klubrådgiver 39 15 92 06