Træneruddannelse målrettet pigespillere i klubben

Fodbolddanmark har behov for flere kvindelige trænere og rollemodeller. Men der er brug for nytænktning, når det kommer til uddannelse og udvikling af kvindelige trænere. Der skal fokuseres mere på pigernes ønsker og behov, så de føler sig godt uddannet og sikre på sig selv til de betroede opgaver i klubben. 

DBU København har derfor udviklet en træneruddannelse målrettet unge piger/kvinder mellem 13 - 21 år, der skal klæde dem godt på til at træde ind i rollen som træner eller assistent på børneholdene i deres klub. Uddannelsen løber over 5 uger, primært med undervisning på online moduler for at tilgodese de unges behov for fleksibilitet og planlægning af eget hverdagsliv. Næste forløb starter tirsdag den 14. maj 2024. Tilmeldingen er åben. 

Ungtrænerudd 2
Netop afsluttet forløb i KFUM. Foto: DBU København

Ungtræneruddannelsen lærer de unge om:

 • Mental træning og trivsel, indstilling, mindset og selvværd.
 • Udbyttet af mentaltræningen er blandt andet
  - pigerne bliver mere selvbevidste
  - frygten for at fejle bliver mindre
  - beslutninger tages med større tryghed, tiltro og mod, både på og udenfor banen.
 • Det gode træningsmiljø – den gode velkomst, inklusion, pædagogik, kropssprog, retorik og kommunikation.
 • Relevant fodboldfaglig undervisning til træning af børnespillere – træningsplanlægning, flow, skalering og sjove motiverende træningsøvelser.
 • Bonus – hele uddannelsen har en positiv indvirkning på spillernes fodboldliv, skole, studie og relationer.

Fordele ved uddannelse af unge fodboldspillere i trænerrollen:

 • Der ses en vækst i tilgangen af små pigespillere i klubberne,  derfor er det vigtigt med flere pigetrænere, som børnene kan spejle sig i. Børnespillere relaterer godt til unge trænere. 
 • De unge trænere kan godt huske, hvordan det var at være barn og gå til fodbold. De har en anden tilgang til leg, fodbold og forståelse, end eksempelvis en far på 40 år, der kommer direkte fra arbejde, og måske har sin tankevirksomhed og sit nærvær et andet sted.
 • De unge trænere bliver motiveret til at blive i klubben gennem deres ungdomsår, da de ikke ‘kun’ har deres egen sport at dyrke, men også opnår ejerskab og følelsen af at være relevant og vigtig for klubben gennem deres trænerrolle.
 • Når vi giver de unge ansvar og mulighed for at udfolde sig som unge ledere for en gruppe børn, ser vi en udvikling i en retning, der gør dem dygtige til at lede, strukturere, koordinere, finde løsninger på udfordringer og blive bedre til at håndtere forandringer.
 • Derudover får de fyldt deres værktøjskasse med pædagogiske og kommunikative færdigheder, konflikthåndterings-værktøjer, gode råd til forældreinvolvering og deres selvværd vokser, hvilket følger dem hele livet.  
Ungtrænerudd 3 Netop afsluttet forløb i KFUM´ klubhus. Foto: DBU København

DBU Københavns mål med uddannelsen

 • At få uddannet flere unge kvindelige trænere i klubberne, som også kan agere rollemodeller for pigespillerne.
 • At stå med ungtrænere efter forløbet, som føler sig godt klædt på til trænerrollen. 
 • At de undervejs og efter endt uddannelse indgår fast som træner/frivillig på et el. flere hold i klubben.
 • At pigerne 3 år efter endt uddannelse stadig er en del af fodboldklubben (eller en anden klub) som træner/frivillig og gerne også som spiller.
Yery Hansen
Underviser, coach og mentaltræner Yery Ibarra-Hansen
Underviser, mentaltræner og coach på ungtræneruddannelsen. Medlem af DBU København pigeudviklingsgruppe og har virksomheden Y-Consult
Projektleder og klubrådgiver Anja K. Lethin
Pige/kvindefodbold, udviklingsprojekter, klubrådgiver 39 15 92 06