Økonomiregulativ

 

KONTINGENT OG GEBYRER                                                                                                                                                           
Årskontingent 2.000,00
Dommerpåsætningsgebyr 65,00
Kampændringsgebyr 21 dage eller mere. 200,00
Kampændringsgebyr 8-20 dage. 400,00
Protestgebyr/ankegebyr 1.000,00
Protestgebyr/ankegebyr i fællesrækker 1.000,00
IT værktøjer og support - årligt gebyr  
0-99 medlemmer 460,00
100-299 1.219,00
300-499 1.983,75
500-799 3.197,00
800-999 4.266,50
1000-xx 5.037,00
Københavnsk Fodbold - årligt gebyr:  
Klubber over 500 medlemmer  625,00
Klubber mellem 100 og 500 medlemmer 375,00
Klubber med under 100 medlemmer 250,00

 

INDSKUD DBU KØBENHAVNS TURNERINGER                                                                                                                          
11-mands 1/1 år 1.700,00
11-mands 1/2 år 850,00
8-mands 1/1 år 1.190,00
8-mands 1/2 år 595,00
7-mands 1/1 år 1.060,00
7-mands 1/2 år 530,00
5-mands 1/2 år 320,00
3-mands 1/2 år 200,00
Futsal senior 2000,00
Futsal ungdom 1000,00
Pokalturneringer - alle 200,00
Vinterbold 11-mands 600,00
Vinterbold 8-mands 500,00
Vinterbold 5-mands 400,00
Overbygningsrækker 1/2 år 1.945,00
Fællesrækker 1/2 1.605,00
Eftertilmeldingsgebyr 100,00
Overbygningsrækker og fællesrækker betaler ikke dommerpåsætningsgebyr.  

 

DIF'S FORSIKRINGSOPKRÆVNING (Hvert halve år)                                                                                                                              
11-mands 2 x 105,00
8-mands  2 x 76,00
7-mands 2 x 67,00
5-mands/Futsal 2 x 48,00
3-mands 2 x 29,00
Fællesrækker  2 x 105,00

 

BANELEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE PR. KAMP                                                                                                  
11:11 kampe 80,00
7:7 kampe 40,00
Faktura fremsendes til hjemmeholdet fra DBU Københavns administration  

 

KLUBBERNES SAMLEDE UDGIFTER PR. KAMP FOR DOMMERPÅSATTE KAMPE UDGØR CA. I KR.  
90 minutters kampe

419,00

Old Boys med videre 387,00
80 minutters kampe 392,00
70 minutters kampe 364,00
60 minutters kampe 337,00
50 minutters kampe 309,00
40 minutters kampe 282,00

 

GEBYRER  
Benyttelse af ikke spilleberettiget spiller. Pr. spiller 500,00
Urigtig eller ingen opgivelse af navn eller på holdkort. Pr. spiller 500,00
Manglende holdkort - Taberdømmes + bøde 200,00
Flytning af kampe med påsat DBU København dommer uden meddelelse til administrationen 500,00
Ved udtrækning af hold er bøde af samme størrelse som indskuddene.  
Udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1 200,00
Udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1 1.000,00
Vinterbold - udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1 (5mands 0 kr.) 100,00
Vinterbold - udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1 (5mands 200 kr.) 500,00
Ikke rettidig "TAST SELV". Bøde pr. kamp 100,00
Hvis en klub forlader banen før tid, eller er årsag til at kampen afbrydes, dømmes klubben som taber af kampen og idømmes bøde på minimum: 1.500,00
Manglende besvarelse af unionens skriftlige forespørgsler inden for den fastsatte tidsfrist 300,00
Ikke rettidig indberetning af medlemstal til DIF 500,00
Bøden fordobles ved hver efterfølgende rykker.  
Bøde til klubben når en spiller får 3-4 dages karantæne 

500,00

Bøde til klubben når en spiller får 5-6 dages karantæne 

1.000,00

Over 6 karantænedage - 1.000 kr. + 500 kr. pr. karantænedag fra 7. dag og fremdeles. Dog maksimalt 5.000 kr.