Økonomiregulativ

 

KONTINGENT OG GEBYRER                                                                                                                                                           
Årskontingent 2.000,00
Dommerpåsætningsgebyr 66,00
Kampændringsgebyr 21 dage eller mere. 200,00
Kampændringsgebyr 5-20 dage. 400,00
Protestgebyr/ankegebyr/indsigelsesgebyr - NB! Protester/anker/indsigelser behandles ikke, såfremt klubben er i restance 1.000,00
Protestgebyr/ankegebyr/indsigelsesgebyr i fællesrækker - NB! Protester/anker/indsigelser behandles ikke, såfremt klubben er i restance 1.000,00
IT værktøjer og support - årligt gebyr:                       500 kr. pr. klub + 16 kr. pr. medlem.  

 

INDSKUD DBU KØBENHAVNS TURNERINGER                                                                                                                          
11-mands 1/1 år 1800,00
11-mands 1/2 år 900,00
8-mands 1/2 år 630,00
7-mands 1/2 år 565,00
5-mands 1/2 år 340,00
3-mands 1/2 år 210,00
Futsal senior 2000,00
Futsal ungdom 1000,00
Pokalturneringer - alle 400,00
Vinterbold 11-mands 680,00
Vinterbold 8-mands 570,00
Vinterbold 5-mands 460,00
* DBU rækker 1/1 4145,00
* Fællesrækker 1/2, 11-mands 1710,00
* Fællesrækker 1/2, 8-mands 850,00
Eftertilmeldingsgebyr 100,00
* I de rækker DBU København dommerpåsætter, opkræves et påsætningsgebyr på 66,- pr. påsat dommer og linjedommer.   

 

DIF'S FORSIKRINGSOPKRÆVNING (Hvert halve år)                                                                                                                              
11-mands 2 x 120,00
8-mands  2 x 87,00
7-mands 2 x 76,00
5-mands/Futsal 2 x 55,00
3-mands 2 x 33,00
Fællesrækker  2 x 120,00

 

BANELEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE PR. HJEMMEKAMP                                                                                                  
11:11 kampe 105,00
8:8 kampe 75,00
7:7 kampe 75,00
DBU København afregner til Københavns Kommune, og klubberne vil blive faktureret som ovenstående.
Taksterne indeholder et gebyr på kr. 25, som dækker den ekstra administrative omkostning. 
 

 

KLUBBERNES SAMLEDE UDGIFTER PR. KAMP FOR DOMMERPÅSATTE KAMPE UDGØR CA. I KR.  
90 minutters kampe

484,00

Old Boys med videre 460,00
80 minutters kampe 465,00
70 minutters kampe 436,00
60 minutters kampe 407,00

 

GEBYRER  
Benyttelse af ikke spilleberettiget spiller - pr. spiller 500,00
Urigtig eller ingen opgivelse af navn eller på holdkort - pr. spiller 500,00
Manglende holdkort - Taberdømmes + bøde 200,00
Flytning af kampe med påsat DBU København dommer uden meddelelse til administrationen 500,00
Ved udtrækning af hold er bøde af samme størrelse som indskuddene.  
Udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1 200,00
Udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1* 1.000,00
Manglende indberetning af hændelse (fx dommer udebliver) 200,00
VinterBOLD - udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1  125,00
VinterBOLD - udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1 625,00
Ikke rettidig "TAST SELV". Bøde pr. rykker 100,00
Hvis en klub forlader banen før tid, eller er årsag til at kampen afbrydes, dømmes klubben som taber af kampen og idømmes bøde på minimum: 1.500,00
Manglende besvarelse af unionens skriftlige forespørgsler inden for den fastsatte tidsfrist 300,00
Ikke rettidig indberetning af medlemstal til DIF 500,00
Bøden fordobles ved hver efterfølgende rykker.  
Bøde til klubben når en spiller får 3-4 dages karantæne 

500,00

Bøde til klubben når en spiller får 5-6 dages karantæne 

1.000,00

Over 6 karantænedage - 1.000 kr. + 500 kr. pr. karantænedag fra 7. dag og fremdeles. Dog maksimalt 5.000 kr. 

 

* Udover bøden på kr. 1.000,00 faktureres også alle øvrige udgifter vedr. kampen.