Den nye pige- og kvindestrategi kommer hele vejen rundt om de forhold, der påvirker og har indflydelse på piger og kvinders deltagelse i fodbold. DBU København har siden 2017 arbejdet målrettet med rekrutteringsindsatser for at få flere piger og kvinder til fodbold. Det er sket med flot succes i perioden fra 2017 til 2021. Medlemstallene er vokset med tæt ved 50% i perioden, hvilket er langt over målsætningen om en stigning på 25%.  

Med den nye strategi ønsker pigearbejdsgruppen i DBU København, at støtte endnu mere op om den positive udvikling, men også vinde nyt land. Fokus er ikke kun på rekruttering, men også på hvordan piger fastholdes og motiveres til at blive trænere og ledere. Det er et langt sejt træk og derfor arbejder man også med en strategi over en treårig periode, for kulturændringer tager tid.  

 – Først og fremmest vil vi gerne gøre op med, at fodboldens fællesskaber primært rimer på drenge og mænd. Barrieren bliver hele tiden mindre, men vi vil gerne skubbe endnu mere på, så fodbold ses som en oplagt mulighed for alle. Rekrutteringsarbejdet er fortsat en hjørnesten, men vi vil også gerne arbejde med at få flere unge piger og mødre til at interessere sig for trænergerningen og på den måde påvirke kulturen i en positiv retning, forklarer Anja Lethin, som er projektleder i DBU Københavns udviklingsafdeling.  

Den nye strategi tager fat i en række konkrete områder, der skal undersøges og udvikles i de kommende år. Det handler blandt andet om et stigende fokus på at fremme positive fodboldmiljøer med lige adgang og muligheder. Der er også en række konkrete tiltag, som arbejdsgruppen har peget på. Det handler blandt andet om videreudviklingen af ungtræneruddannelsen for ungdomsspillere

Den nye strategi er udviklet af repræsentanter fra 15 pigeklubber, og den tager afsæt i disse klubbers behov og den virkelighed, de står i. De initiativer, som vi kommer til at sætte i gang, skal gøre en forskel og her er klubbernes indsigt og bidrag uundværlige Anja Lethin, projektleder i DBU København

I DBU Københavns bestyrelse er man glade for arbejdsgruppens ihærdige indsats med pige- og kvindefodbolden. Bestyrelsen godkendte den nye strategi på seneste bestyrelsesmøde og ser frem til at understøtte målsætningerne.

 – Vi får en længerevarende strategi på området, så vi sammen kan gå endnu mere strategisk til værks for at sikre lige muligheder for alles deltagelse i fodbold. Den nye strategi kan understøtte de nødvendige kulturændringer og tilgange, der skal til, for at fodbolden bliver pigernes og kvindernes foretrukne idræt i hovedstadsområdet. Og vi mener vi er klar til, at det ikke kun skal handle om antallet af spillere, men også om kvinders muligheder for at deltage i ledelse og udvikling af klubberne, siger Tobias Ilum fra DBU Københavns bestyrelse.  

Udvikling af initiativer på baggrund af den nye strategi vil ske i tæt koordinering med en række andre pige/kvindeindsatser - herunder Get Movin’, Københavns Kommunes pigepartnerskaber, DBU’s Børne og Ungdomsstrategi samt DBU’s udviklingsplaner for pige og kvindefodbolden.  

HOVEDTEMAER I DEN NYE STRATEGI

 • Diversitet, lige adgang og muligheder
 • Træningsmiljøet og spiller udvikling
 • Turneringer og stævner
 • Rekruttering og fortsættelse
IMG 0148

INDSATSER

Pige- og kvindearbejdsgruppen har identificeret en række indsatser, som man vil fokusere på i de kommende 3 år. 

 • Videns indsamling, erfaringsopsamling og databearbejdning
 • Udvikle værktøjer til klubber målrettet/strategisk pige/kvinde indsats.
 • Implementering af ungtræneruddannelse målrettet unge kvindelige spillere
 • Kommunikationskampagne målrettet mødre, trænere og holdledere/assistenter
 • Undersøgelse samt udvikling af uddannelsesmoduler til trænere
 • Undersøgelse samt udvikling af nye og/eller forbedrede stævne og turneringstilbud
 • Seminar, netværksmøder og workshops om flere piger og kvinder i fodbolden
 • Understøttelse af klubindsatser målrettet rekruttering og fortsættelse 

Følgende klubber er repræsenteret i DBU Københavns pige- og kvindearbejdsgruppe: BK Skjold, Kastrup BK, GVI, Dragør BK, BK Vestia, HIK Fodbold, BK Union, Sundby BK, KB, FA 2000, B93, B1908, Nørrebro United, FC Damsø.

For mere information om den nye pige- og kvindestrategi - kontakt projektleder, Anja Lethin, anko@dbukoebenhavn.dk