Jacob Schoppe og Mirza Hasanbasic er begge indrangeret i Serie 1, men vil gerne dømme Københavnserien (KS), som er niveauet lige over. De indkaldes to gange årligt til en Yoyo interval-restitutionstest . I denne omgang testes der mandag aften på kunstbanen mellem Østre Gasværk og S-toget.

Yoyo-testen er en enkel test til at måle den fysiske kapacitet. Udøverne løber frem og tilbage mellem to markeringer med 20 meter imellem i bestemte hastigheder, som styres af lydsignaler eller et bip. For hver 40 meter er der en kort pause på 10 sekunder.

Testen er en del af en samlet indrangerings-pakke, hvor dommeren har mulighed for at vise et højere løbeniveau og beholde sin indrangering eller have fysikken til at dømme fodbold på et højere niveau.

Dommer Yoyo Test SR 17
Mirza Hasanbasic (tættest på mål) har været dommer siden 2010 og er i dag indrangeret i serie 1. Til daglig arbejder han i Pension Denmark med AI og automation.
Dommer Yoyo Test SR 20
Jacob Schoppe (midt i billedet) har dømt fodbold siden 2021 og er i dag indrangeret i serie 1. Til daglig arbejder han som salgskoordinator i en storkøkkenvirksomhed.

Jacob: Jeg håber på at komme et niveau højere op. Yoyo-testen er for at få lov til at holde min nuværende indrangering, men jeg skal bestå og vise jeg gerne vil løbe, ellers kommer man selvfølgelig ikke højere op.

Mirza: Jeg har været i talentgruppen før, men stoppede fordi jeg fik løberknæ. Jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt at vise for mig selv og andre, at jeg godt kan dømme KS. 

En væsentlig forskel fra Serie 1 til KS er brugen af dommertrio i KS. Det stiller større krav til koordinering og kommunikation for hoveddommeren, men det er samtidig en hjælp at have linjedommere til rådighed.

Jacob: Jeg vil gerne udfordre mig selv. Jo højere niveau fodbold, jo sjovere bliver det også at dømme.

Dommer Yoyo Test SR 14
90 dommere har deltaget i yoyo-test i april. Nøje superviseret af erfarne dommere og udviklere.
Dommer Yoyo Test SR 22
Der skal vendes på linjen, ellers kan der gives en advarsel. Efter to advarsler får du logget din tid på det niveau, du sluttede.

Hvad kræves der for at dømme KS?

Jacob: Man skal have nogle gode udviklinger gennem året for at dømme KS, og vise man gerne vil det. Så skal man bestå teoritesten og yoyo-testen til et vist niveau og generelt vise man er engageret i at dømme fodbold.  

Mirza: Man skal heller ikke have aflysninger i løbet af sæsonen. Du må gerne vælge kampe til og fra på forhånd i DBU-appen, men du skal ikke ringe ind hver uge og melde afbud.

Jacob: Og man skal vise, man kan planlægge.

Hvilket niveau skal I over for at bestå?

Jacob: 15.4 for min indrangering…

Mirza:..svaret er 17.8! (griner) Hvis jeg skal dømme der, hvor jeg dømmer nu, er det 15.4. Hvis man skal være linjedommer i Danmarksserien (DS) eller hoveddommer i KS er det 15.8.

Dommer Yoyo Test SR 5
Hold 2 venter på deres tur til at løbe yoyo-test.
Dommer Yoyo Test SR 12
Der var stor opbakning og støtte fra dommer til dommer.

Mirza Hasanbasic klarede testkravet til serie 1.

Jacob Schoppe løber i mål, og er noget frustreret.

HVEM, HVAD, HVOR OM INDRANGERING OG TEST

 • Dommeren indrangeres efter indstilling fra indrangeringsgruppen i DBU København, som består af erfarne dommere og udviklere.
 • Dommeren bliver lokalt indrangeret i enten serie 3, serie 2, serie 1 eller Københavnserien. Alle andre dommere er u-rangerede, og kan primært dømme bredderækker.
 • En dommer der er indrangeret i serie 2, kan godt dømme en serie 1 kamp, hvis dommerpåsætteren vurderer, at dommeren har kompetencer til dette. Det handler også om praktik, da dommermanglen spiller en rolle. 
 • Der indrangeres to gange om året, i starten af året og midt på året.
 • Dommerudvikleren ser dommerens kampe og drøfter med afsæt i det observerede, hvordan dommeren dygtiggør sig til fremtidige kampe. Det sker flere gange om året og resulterer i en rapport til indrangeringsgruppen og dommeren.   
 • Indrangering af dommeren vurderes på baggrund af teoritest, løbetest, rapporten fra dommerudvikleren samt indrangeringsgruppens generelle kendskab til den enkelte dommer.
 • Der har netop været 69 indrangerede dommere til teoritest i marts måned, samt 30 der har lyst til at blive indrangeret. Det var ikke alle, der bestod teoritesten. 90 dommere har netop løbet yoyo-test.
 • Testkrav som hoveddommer
  DS: Yoyo test niveau 17.4
  KS: Yoyo test niveau 15.8
  Serie 1: Yoyo test niveau 15.4
  Serie 2 og 3: Yoyo test niveau 14.8

 • Testkrav for at fungere som linjedommer
  DS: Yoyo test niveau 15.8
  KS: Yoyo test niveau 14.8

Næste dommergrundkursus

Næste dommergrundkursus afholdes online 13. 14. og 15. maj. 

Kurset er gratis. 

Dommer Yoyo Test SR 6