På de danske fodboldbaner er endnu en fantastisk fodboldsæson slut for langt de fleste hold. Traditionen tro har den danske udgave af Fodboldloven også fået sin årlige gennemgang, og der er nogle enkelte justeringer, som du kan læse mere om her. Nogle af disse ændringer er allerede praksis i Danmark, mens andre får en mere praktisk betydning. Blandt de mere konkrete ændringer, så gøres anførerbindet nu obligatorisk.

Derudover er det en velkendt problematik i mange rækker, at spillerne har meget fantasifulde fortolkninger af materiale og størrelse på deres benskinner. Derfor vil det i den fulde udgave af Fodboldloven, der kommer til august, blive præciseret, at spilleren er ansvarlig for sit udstyr, særligt med henblik på benskinnernes størrelse og funktion. Nøgleordet er, at de skal yde en passende beskyttelse. Du kan læse den helt korte udgave i folde-ud-menuen herunder, men for den fulde udgave må du vente til den nye udgave af Fodboldloven udgives til august 2024.

Vær opmærksom på, at de nationale forbund (samt kontinentalforbund og FIFA) har mulighed for at foretage visse tilpasninger på en række områder i Fodboldloven i de turneringer, som de har ansvaret for. Sørg derfor altid for at orientere dig om reglerne for din turnering på dit forbunds hjemmeside.

Introduktion til ændringerne i Fodboldloven fra den 1. juli 2024:

§ 1 Mållinje teknologi+

Scoret mål kan kommunikeres til dommeren via ur, headset eller vibration inden for ét sekund.

§ 3 Ekstra udskiftning ved mistænkt hjernerystelse+

Denne ændring er ikke vedtaget i Danmark. Men den nye udgave af Fodboldloven gør det nu muligt for forbundene at gøre brug af muligheden.

 • Der kan kun foretages én udskiftning ved mistænkt hjernerystelse per hold
 • Den udskiftede spiller kan ikke indsættes igen
 • En tidligere udskiftet spiller kan indsættes
 • Modspillerne får ligeledes en ekstra udskiftning
 • Dommeren skal give den nødvendige støtte, men har ikke indflydelse på afgørelsen om udskiftning eller ej.
§ 4 Anførerarmbind+

Armbindet er obligatorisk. Fortsat under henvisning til § 4, hvad angår politiske statements og reklamer.

§ 4 Spillernes udstyr+
 • Spillerne er ansvarlige for deres udstyr – især benskinner
  - Det handler om størrelse og funktion (skal yde en passende beskyttelse)
 • Handsker er tilladt udstyr
 • Målmænd må bære lange bukser
§ 12 ’Uforsætlig hands’+

En uforsætlig / ubevidst hands, hvor spilleren egentlig forsøger at spille fodbold, men har armene f.eks. i en unaturlig stilling, og som medfører et straffespark, vurderes på samme måde som den mislykkede tackling, hvor spilleren forsøgte at spille bolden.

 • 'Rabat' på følgestraffen: Hvis forseelsen berøver en oplagt scoringsmulighed, så gives der en advarsel. Hvis forseelsen bremser et lovende angreb, så gives der ikke en advarsel.
 • Uden for straffesparksfeltet gives der ingen 'rabat'.
§ 12 Hovedskader/’film’+

Der har vist sig en stigende tendens til, at spillere falder til jorden i håb om en spilafbrydelse.

Hvis det er tydeligt, at hovedet ikke er ramt, men at der er tale om en reaktion på en forventet kontakt (som ikke kom), så er der tale om ’film’ og dermed gives der en advarsel.

§ 14 Straffespark+
 • Bolden skal tangere straffesparkmærkets centrum
 • For tidligt indtrædende spillere ved udførelsen straffes kun;
  - Hvis de har eller får indflydelse på spillet (generer målmanden / sparkeren eller kommer i en gunstig position i forbindelse med en evt. ripost)
 • Dette er svarer til bestemmelserne omkring målmanden.

Midlertidige udvisninger (10 minutter)
Hvis en spiller modtager en midlertidig udvisning (10 minutter), så tydeliggøres det i Fodboldloven, at spilleren først må indtræde ved en standsning i spillet og efter tegn fra dommeren.

Øvrige orientering om igangsatte forsøg

I den nye udgave informeres om igangsatte forsøg, som det dog er vigtigt at påpege, ikke er vedtaget, som lovændringer i Fodboldloven:

Spillernes opførsel:

 • Kun anføreren må komme indenfor 4 meter af dommeren efter afsagt kendelse, som det har været tilfældet ved EM 2024 for herrerne.
 • Alle andre spillere (trænere og officials) risikerer en advarsel
 • Dommeren kan introducere en ”tænkepause” i tilfælde af uforudsete indblandinger (max 2 per kamp).

Målmanden holder bolden for længe:

 • Udvidelse af reglen fra 6 til 8 sekunder
 • Overtrædelser straffes med hjørnespark eller indkast på linje med straffesparksfeltets ydergrænse (afgørelse fra turneringsmyndigheden) – og ikke det indirekte frispark, som kan opleves som uretfærdigt og som er problematisk at administrere

Besked fra dommeren efter et længere VAR-check (Video Assistant Referee):

 • Dommeren fortæller og forklarer afgørelsen til alle på stadion og alle seere. Formålet er klarhed i beslutningsprocessen

Generelt er det op til de enkelte forbund at beslutte, om man ønsker at tage del i disse forsøg. Forsøgene gælder ikke de to øverste ligaer.

Fodboldloven 2024-2025 træder i kraft den 1. juli 2024. 

Om Fodboldloven

Fodboldloven er den danske udgave af ’Laws of the Game’, der sanktioneres af FIFA og IFAB (The International Football Association Board). I august 2024 udgiver DBU sin 75. udgave af Fodboldloven, der vil være ajourført med årets ændringer. I Danmark står DBU’s lovgruppe for den opgave på vegne af DBU’s dommerudvalg.