DBU Københavns formandsklub 2024

Hvilke krav stiller omverden, frivillig og medlemmer til fremtidens forening? i 2024 kigger vi på, hvordan fodboldklubber kan forbedre deres økonomistyring, kommunikation og gennemsigtighed overfor medlemmerne. Vi genbesøger også IT og digitalisering, hvor vi får senest nyt fra DBU-IT og får eksempler på, hvordan man i bestyrelsen med fordel kan bruge digitale værktøjer i hverdagen. 

I får også mulighed for at sætte jeres præg på DBU Københavns strategi og for de eventyrlystne byder programmet som altid på en udlandsrejse for at få inspiration og ny viden. I år går turen til Amsterdam, som er en fodboldnation danskere ofte sammenligner sig med grundet organisering og foreningskultur. 

I formandsklubben prioriterer vi netværk, spisning og gode samtaler. Det er afgørende med tid og rum til vidensdeling og dialog mellem klubberne.

Tilmelding til de enkelte moduler kan ske på nedenstående links. Der udsendes også mail med direkte tilmelding til alle klubformænd i DBU København forud for hvert møde. 

Det er gratis, at deltage i formandsklubbens moduler på nær udlandsrejsen. 

 

Modul 1

DBU Københavns strategi 2,0
(fællesmøde med B&U-formænd og bestyrelsen)

Onsdag den 17. april

Sted: Frederiksberg Boldklub
Tid: 17:30 - 21:00

Oplæg:
- Overblik over DBU Københavns projekter og satsninger i 2024.

-Præsentation af det foreløbige strategiarbejde med DBU Københavns strategi 2,0

Workshop:
- Fællesskab og fornyelse: Workshop om DBU Københavns strategi 2024/25.

 

MODUL 2

Den velfungerende bestyrelse 1

Mandag den 10. juni

Sted: BK Skjold
Tid: 17:30 - 21:00

Oplæg ved Rolf Elm Larsen, Cand. scient. pol. specialiseret i regnskab og revision. Tidligere kontorchef i Rigsrevisionen og ekstern lektor på CBS.

-Økonomi og regnskab: Hvordan kan bestyrelsen sikre større transparens i regnskabet? Og Hvordan harmonerer regnskabets indhold med foreningens målsætninger og strategier?

Drøftelser:
-Efterfølgende debat med afsæt i klubcases.

Modul 3

Den velfungerende bestyrelse 2

Mandag den 23. september
Sted: TBA
Tid: 17:30 - 21:00

Oplæg ved DBU-IT
-DBU-IT og digitalisering: Opfølgning på mødet med DBU IT i 2022. Hvad er der sket siden sidst? Hvad er DBU’s strategi på området? Drøftelser af klubbernes erfaringer og behov. 

Klub-cases:
Med afsæt i konkrete klubbers erfaringer med bestyrelsesportaler som Better Board:
Fordele ved at benytte værktøjer, som giver en fælles platform til at strukturere, gemme og organisere bestyrelsens dokumenter, beslutninger og kommunikation.

modul 4

Udlandsrejse

Lørdag til mandag den 2-4. november

Turen går til Amsterdam, hvor vi besøger lokale fodboldklubber/forbund, ser kampe og opnår en større indsigt i den hollandske fodboldkultur. 

Prisen for rejsen er 7.500 kr. inkl. fly, ophold, fodboldbilletter og forplejning. 

Tilmelding til udlandsrejsen åbner i juni-måned. Hver klub kan deltage med op til 3 personer, som enten er en del af klubbestyrelsen eller ansatte i en ledende rolle i klubben. Udlandsrejsen er forbeholdt klubber fra DBU Københavns område. 

 

Om formandsklubben

Siden 2011 har formandsklubben været netværksforum for de københavnske klubformænd. Hvert år afholdes tre moduler i København med interessante emner, som udvælges af styregruppen.

Årets sidste modul er en udlandsrejse til en europæisk storby, hvor formandsklubben får mulighed for at komme tæt på en ny fodboldkultur og arbejde dybdegående med de emner, der optager formændene i deres hverdag. 

Styregruppen består i 2024 af Henrik Amdi Madsen (FB), Keld Jørgensen (KB), Bo Sten Hansen (BK Union) og Luise Warming (Hvidovre IF).

 

Dan Pedersen
Kommunikationschef Dan Pedersen
Presse og medier 39159209 30246678