-Efter tre år i Formandsklubben må jeg konkludere, at det er den bedste katalysator for samarbejde på tværs af klubskel i København. Anders Nannerup, tidl. formand i Kastrup BK

Om DBU Københavns formandsklub

Siden 2011 har formandsklubben været et vigtigt netværksforum for de københavnske klubformænd. Hvert år afholdes tre moduler i København med interessante emner, som udvælges af styregruppen. Årets sidste modul er en udlandsrejse til en europæisk storby, hvor formandsklubben får mulighed for at komme tæt på en ny fodboldkultur og arbejde dybdegående med de emner, der optager formændene i deres hverdag. 

Formandsklubben kommissorium

Formandsklubben består af følgende medlemmer:

Klubbens/forenings Formand

Repræsentanter fra DBU København

Formandens suppleant (Bestyrelsesmedlem)

Opgaver

• At deltage på Formandsklubbens moduler

• Formændene for de københavnske fodboldklubber er enige om, at Formandsklubben i DBU København skal virke som en slagkraftig politisk gruppe, der i samarbejde med DBU København arbejder målrettet for forbedring af de generelle vilkår for fodboldklubberne og deres medlemmer. (Barcelona erklæringen).

Kvalifikationer

  • Formand

Mødefrekvens

  • Fire moduler afholdes pr. år

Værdier

DBU Københavns formandsklub vedtog i 2014 følgende værdier, som der arbejdes ud fra.

  • Samarbejde
  • Netværk
  • Indflydelse
  • Engagement
  • Udvikling

Formandsklubbens har en arbejdsform, der sikrer at vi når vores mål

  • Der vedtages årligt en strategiplan på udlandsturen
  • Der følges op i styregruppe og ved møder
  • Der fortages evaluering på den årlige udlandstur

Styregruppen 2021

Keld Jørgensen, KB
Henrik Amdi Madsen, FB
Bo Sten Hansen, BK Union