Bag om navnet

C. L. Ibsens Vej er anlagt i 1903. Vejen er opkaldt efter Carl Ludvig Ibsen, - født 25. august 1837 i København og død 10. maj 1917 i Hellerup - der var ejer af en del af Smakkegårdens jorder, samt mange andre gårde og landbrugsarealer. C. L. Ibsen nævnes som den største grundejer i Gentofte Kommune omkring 1900. Han var oprindelig tømmerhandler, men begyndte i 1880'erne at opkøbe store arealer i Københavns omegn, især i Hellerup, som han byggemodnede og udstykkede.

Carl Ludvig Ibsen blev født 1837 i Hjertensfrydsgade 91 i Nyboder som søn af mastemager P.C. Ibsen og Caroline Marie Ibsen. Faderen forlod i 1842 Marinen og etablerede en tømmerhandel og købte en af Københavns Kommunes tømmerpladser i Københavns Havn. "Gamle" Ibsen blev ikke umiddelbart velhavende af sit foretagende, og hans børn måtte have friplads i skolen. Samtidig måtte drengene tage ekstra jobs som bybude for en urtekræmmer i Grønnegade. De tjente hver 24 skilling om ugen, hvoraf de – belært af faderens sparsommelighed – satte de 22 i banken og kun brugte de resterende 2 skilling.

Sønnen C.L. Ibsen blev millionær, men fastholdt den beskedne levevis, som han var vokset op med. Hans private velgørenhed var legendarisk, og han testamenterede hele sin formue til velgørende formål og oprettede legatet P.C. Ibsens Sønners Legat på 8 mio. kr. (i 1919-kroner), hvis renter fordeles til private lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer. Det trådte i kraft 1919.

Med tiden blev han mere og mere ekscentrisk: "Ibsen var en mærkelig dobbelt person, der vandrede omkring i Hellerup i en slidt, grøn frakke. Med den ene hånd forbød han jævne folk adgang til Hellerup og med den anden delte han almisser ud til »sine« fattige og lod tikronesedler falde i fattigt udseende menneskers skød, når han passerede dem i sporvognen ind mod byen. Den majdag i 1917, hvor han døde alene i sin spartanske stuelighed på Callisensvej, lå der blandt dagens post 79 breve fra folk, der bad om hjælp."
 
Ibsen blev tilbudt en etatsrådstitel og optagelse i Kraks Blå Bog, men afslog begge dele.