Gentofte Stadion

Adresse
Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte
- videreføres som Gentofte Sportspark

Størrelse
8 11M baner omfattende
Stadionbane - græs med omliggende cindersbane. 2016 erstattet af en kunstgræsbane vendt 90 grader suppleret af en stor dobbelt-indendørs hal - og hele anlægget skifter navn til Gentofte Sportspark
Kunst 1 - opstreget til fodbold
Kunst 2 - opstreget også til amerikansk fodbold
Kunst 3 - en mindre blåfarvet beregnet til hockey
1 11M bane med omgivende cindersbane - indvies 2017 samt en 8M-bane på Vestarealet, - hvor det afløser 2 11M og 1 7M/8M-bane
3 11M-baner samt et par 5M- og 7M-baner på anlægget ved Jægersborg Klubhus, der fra 2015 også benyttes til cricketkampe enkelte weekender.

Indviet
27. september 1942

Første KBU kamp
1942

Første officielle turneringskamp på kunst (kunst 1) er 24. oktober 2006, hvor GVI i Københavnsserien spiller 3-3 mod Brønshøj.

Klubber, der benytter anlægget
B 1903, GKI, Fulton, GVI, HIK, HSV, Gentofte, IF Gentofte 05, Jægersborg, Skovshoved, Stadion

Kildemateriale
B 1903 50 år
B 1903 100 år
Jægersborg hjemmeside 2011

Filmklip

Film fra indvielsen i 1942 :

https://www.youtube.com/watch?v=eZ4HOLw439Q

og fra en ynglingekamp med B 1903 :

https://www.danskkulturarv.dk/dr/sport-2/

Allerede i 1920erne tænkte Gentofte Kommune med købet af Tjørnegården i 1921 på at lave et stort idrætsanlæg på disse jorde. De gamle lergrave fra Teglværket skulle danne rammen. Først i 1936 var man dog klar til at udskrive en bunden arkitektkonkurrence. Vinder blev en blot 28-årig arkitekt - Arne Jacobsen, - der netop havde stået bag opførelsen af HIKs tennishal og Bellevueteatret. Der blev tænkt stort - meget stort. Stilen funktionalisme tilpasset terræn og funktion. Centrum skulle være opvisningsbanen med indgangsparti fra vest. Mod nord planlagdes svømmestadion med hal og friluftsbad - mod øst kaste- og hockeybaner - længst væk tennisbaner. Dertil bryde- og boksehaller samt et større overdækket fodboldstadion. Realiseret ville det have været Nordens største idrætsanlæg. Men det gik som med så meget andet - en spareløsning så til slut dagens lys. Detailplanlægningen var ellers færdig i 1937 - men byggeriet gik langsomt. En stor del af det blev foretaget af arbejdsløse - de undgik så at skulle drage til Tyskland på "tvangsarbejde" under Besættelsen.

Gentofte Stadion Opvisningsbane indvies 27 september 1942 med en kamp mellem B 1903 og et fælleshold af de øvrige Gentofte-klubber (der spilles 15 minutter og kampen ender 1-1). Der eksisterer en film fra indvielsen. Opvisningsbanen lå i bunden af den oprindelige lergrav.

Anlægget har fra start været delt i et større Øst-afsnit incl. Opvisningsbanen, Tribunen og omklædningsbygning (også tegnet af Arne Jacobsen) og 4 fodboldbaner, der også kunne bruges til cricket samt en enkelt hockeybane inde i "skoven" og et noget mindre Vest-afsnit, der længe lå ubenyttet hen. Cindersbanen på Opvisningen tjente i en årrække også som speedway-bane, ligesom der enkelte gange afvikles greyhound-løb i fodboldkampens pause. Men ellers bebygges en stor del af de omgivende jorde.

Idrætsbladet skriver i 1943, at leje af banen koster 30 kr. for Gentofte-klubber, 50 kr. for udenbys tillagt 16 2/3 % af omsætning. Og man kan forhandle kontrollør-antal med ledelsen (helt ned til 2 kontrollører som minimum).

I 1954 opføres en overdækket tribune med plads til 5.000 (!) - derudover 1.300 udendørs siddepladser på modsatte langside og ca. 10.000 ståpladser "på de grønne skråninger". Socialdemokraten skriver 29. august 1954, at ved 2. divisionskampen HIK-AIA indviedes den nye overdækkede tribune, der kan huse 3.000 – samlet kapacitet derved 10.000, men den kan hæves til 15.000.

I 1965 udvides med et mindre Vest-afsnit, hvor der er anlagt 2 11M-baner og en grusbane med lys samt i nogle år en græslysbane. En overgang forsynet med en omklædningsbarak med 2 små rum, toilet og bad med gasopvarmet vand. På Øst udvides med et bueskydningsområde samt et udendørs ishockeystadion, der i midten af 1970'erne erstattes af en skøjtehal, der får følgeskab af en kombineret skøjte/curling-hal som vinterhal nr. 2 kort efter 2010.

Østarealet blev fra start benyttet af Boldklubben Stadion (senere Jægersborg Boldklub), firmaklubber m.v. - mens Vestarealet tjente som aflastning for HIKs lille baneanlæg ved Phistersvej.

HIK benytter fra 1950'erne Gentofte Stadion Opvisning som hjemmebane til sine divisionskampe og fra midten af 1960'erne fast banerne på vestarealet til breddekampe. B 1903 har også benyttet opvisningsbanen til enkelte af sine kampe - bl.a. en Europa Cup-kamp mod Bayern München (B 1903 vandt 6-1 - det tyske hold trænet af Søren Lerby, selv gammel B 1903'er).

Efter år 2000 etableres en kunstgræsbane i den nordligste del af anlægget - i 2012 omdannes den fra 1. generation (sandblandet filt) til 4. generations granulatbane. Fik betegnelsen Kunst 1. I den mellemliggende periode omdannes grusbanen med støtte fra DBU til 3. generation kunstgræsbane. Fik betegnelsen Kunst 2. I 2012 opføres en række mindre klubpavillioner til cricket, hockey, amerikansk fodbold, rullehockey spredt ud på hele arealet og som led heri etableres en mindre blåfarvet kunstgræsbane ud for Hockey-klubbens klubpavillon - en bane, der også kan anvendes til kampe for yngre fodboldhold (8M/7M, 5M eller 3M).

Tilskuerrekorden på Opvisningsbanen er fra 1985 B 1903 mod Lyngby - 13.500 tilskuere - men det angives at 20.000 overværer indvielsen i 1942.

B 1903 :
1954 : Gentofte Kommune er på charmeoffensiv for at få B 1903 til at spille sine 1. holds kampe på Gentofte Stadion – men det bliver et NEJ fra B 1903.
1956 : Forhandler igen med kommunen om at flytte 1. holdets kampe til Gentofte Stadion.
1960 : Det aftales med Gentofte Kommune, at B 1903 spiller enkelte af sine 1. holdskampe på Gentofte Stadion – til gengæld får man kommunalt tilskud til banedriften på Lyngbyvejen.
1976 : B 1903 flytter sine 1. holdskampe til Gentofte Stadion.

Jægersborg :
1981: Jægersborg flyttede ind i den tidligere varmecentrals bygning på C.L. Ibsensvej.