Brønshøj 25 år

Brønshøj Boldklub 25 år – 1919-1944
Redigeret af Sven Hartmann og Ivar Olsen.

Resume :
a. Brønshøj Boldklubs historie.
b. Medlemsbladets historie (Ivar Olsen)
c. Revy/kabaret (Gerhard Kaustrup Petersen)
d. Klubbens oprindelse (Svend V. Olsen – interview)
e. Ungdomshold (Ernst Riis-Christensen)
f. Fra Enigheden til Brønshøj Boldklub (Niels Raun Petersen)
g. Bellas sammenslutning med Brønshøj Boldklub (Gunnar From)
h. Udlandsrejser (Erik Rasmussen)
i. Hvad hjertet er fuldt af (Egon Mortensen)
j. Der var engang (Povl Nielsen)
k. Statistik om de forskellige hold gennem de 25 år (Svend Middelboe Nielsen)

Det hele startede, da en gruppe unge mennesker fra Brønshøj og Husum i juli 1915 samledes for at danne en boldklub. De fleste var fra Husum og derfor fik denne klub navnet Husum Boldklub og som klubdragt valgte man blå- og hvidstribet trøje, hvide benklæder og sorte strømper. Som kampbane valgte de en grund, der lå ved siden af Gulvkludefabrikken på Frederikssundsvej, som de så selv planede. En del af disse unge havde tidligere spillet i Nørrebro-boldklubber, der spillede på Fælleden.

Året efter – 31. august 1916 - dannede en række klubber en sammenslutning bestående af Vanløse Boldklub, Husum Boldklub, Søborg Boldklub samt Drengehjemmet ”Prøven” i Rødovre – navnet blev Forstædernes Boldspil-Union. Husum vandt både 1. og 2. holdsrækken her. Om vinteren spillede Husum Boldklubs medlemmer bl.a. bordtennis på Husum Kro. De enedes også om at bygge et klubhus og arrangerede fester i Brønshøj Tivoli for at samle penge ind til det. Huset blev tegnet af Oskar Eriksson og Erik Hansen og tømrermester Carl Henningsen byggede huset – indflytning i foråret 1917 på en grund, som man havde forhandlet sig til rette med Københavns Kommune om at kunne låne – placeret på hjørnet af Husumvej og Ålekistevej. Men banen var ikke indhegnet og desværre lå der en velbesøgt gangsti tværs over banen. Men banen blev brugt både til eget spil/træning og til kampe mod klubber fra især Nørrebro og Frederiksberg. Men så spændte 1. verdenskrig ben for alvor – mange af de unge mænd blev indkaldt til Hæren og Sikringsstyrken, så man var nødt til at ophæve Husum Boldklub i foråret 1918 og sælge klubhuset.

15. maj 1919 – 1. verdenskrig var endt – tog en gruppe unge så igen initiativ til at få skabt en boldklub. Stiftelsen skete 15. maj i Brønshøj Tivoli. Forinden var man startet spontant op på en bane/mark på Håbets Alle. Indbydelsen skyldtes Hugo Hansen, Svend Aage Olsen, Svend V. Olsen og Christian Sørensen. Her stiftede man klubben, valgte Julian Suhr til formand, Svend V. Olsen til sekretær, Sved Aage Olsen til kasserer og Hugo Hansen samt Holger Larsen som de to sidste Bestyrelsesmedlemmer. Navnet skulle være Brønshøj Boldklub, klubdragten grøn trøje og mørke benklæder, kontingentet 1 kr./måned for senior, 50 øre/måned for junior samt minimum 2 kr. årligt (dog ikke præciseret i den første beslutningsprotokol at det er ment som pr. år) for passive – indskud for alle 1 kr. Lovene blev endeligt vedtaget på en ekstraordinær Generalforsamling 15. november 1919 – i løbet af den første måned voksede medlemstallet til over 100.

Man ville gerne i KBU – men det var ret dyrt. Der var både kontingent for at få sin klub optaget, bøder for udeblivelse osv. Og så skulle man stille med en bane med omklædning – kort sagt et klubhus. Det sidste klarede den i mellemtiden indvandrede jyske skolelærer Alfred Kristensen (”A.K.”) – han erhvervede et lysthus fra en kolonihave på Tagensvej, som en række af medlemmerne mødte op en søndag morgen kl. 06.00 for at hjælpe C.A. Jensen, der mødte frem med Brugsens hest og vogn, med at få læsset og senere losset af på Ålekistevej. Men det var indrømmet ret faldefærdigt, så da man efter vinterpausen vil starte træning var klubhuset væk – brugt af de omkringboende til kakkelovnsbrænde. Så man måtte henvise gæstehold til at klæde om i Cafe Kristianehøj på hjørnet af Godthåbsvej og Dannebrogs Alle (1½ km fra banen). Også til træning måtte man klæde om her – hvis man da ikke gjorde det i det fri. Men det var trængselstider – ofte måtte man stille op ikke-fuldtallig til aftalte kampe.

Så oprettede A.K. Brønshøj-Ringen – en sammenslutning af boldklubberne Brønshøj, Fønix, Grøndalsvænge, Godthåb, Præstevangen og Skandia. Både Brønshøj Boldklub og Præstevangen var ofte i spillernød – så de besluttede på initiativ af Christian Jensen og Sven Hartmann at slå sig sammen med Svend Aage Mortensen som formand (han var Præstevangens formand). Det skete 27. april 1927. På det tidspunkt var Brønshøj kommet i KBU og havde kun 4 kampe tilbage i turneringen – dem vandt man så. 1931/32 vandt man B-rækken og kunne spille oprykningskampe til KBUs A-række mod Valby, der var sluttet sidst i det års A-række. Kravet for at rykke op var mindst 3 point (1 sejr + 1 uafgjort) i de 2 oprykningskampe. Det glippede for Brønshøj at avancere.

På Nørrebro – i kvarteret omkring Slangerupbanen – lå klubben Bella, der fra start ikke havde en seniorafdeling, men et par år efter stiftelsen også fik det. De inviterede i 1930 5-6 Brønshøj-spillere med på en tur til Ærø, hvilket bevirkede at Bella gik ind i Brønshøj Boldklub, som på det tidspunkt ikke havde egen juniorafdeling.

Oprykningskampene til Valby tabte man samlet selv om første kamp blev vundet 6-0 – men det gik galt i kamp nr. 2. Allerede i 1. minut blev centerforwarden skadet og måtte udgå og senere røg centerhalfen samme vej og der måtte ikke sættes reserver ind. Valby vandt 3-1 på den konto og oprykningen var væk. Året efter vandt Brønshøj igen B-rækken – nu hed modstanderen i oprykningskampe Union (holdopstillingen for både Brønshøj og Union angivet). Begge kampe spillet i Idrætsparken overværet af tilsammen 3.000 tilskuere. Første kamp 26. juni 1933, anden kamp 3 dage senere. Og med stor omtale i Aftenbladet (kampreferaterne gengivet). Brønshøj sejrede 3-1 i første kamp og 3-2 i anden kamp og rykkede op. Kuriøst nok besluttede en ekstraordinær KBU-Generalforsamling at Union kunne få lov at blive oppe også.

Forholdene på Husumvej-banen blev ringere og ringere – det lykkedes så at få træningsaftener på Genforeningspladsen. Men man ville meget gerne have sin egen bane – det fik man så på Rådvadsvej i 1932, nærmere bestemt indviet 4. september 1932. Blandt foregangsmændene for at få det hele op at stå var snedkermester Lauritz Hansen, malermester Christian Olsen, forretningsfører Hj. Mortensen, A.K. samt Svend Aage Mortensen. Fra nytår 1933 tiltrådte Alf Olsen, KB som træner – og 6. august 1933 kunne man indvie eget klubhus. Det var ikke gået helt let – kommunen nægtede at hjælpe, så på et møde 27. juni 1932 mellem Brønshøj Grundejerforening og Brønshøj Boldklub foreslog Grundejerforeningens formand Lauritz Hansen at klubben selv måtte bygge. Flere af Grundejerforeningens medlemmer ville hjælpe med materialer og Lauritz Hansen ville tilmed stille med en mand til at hjælpe ved opførelsen. Heldigvis ville stadsgartneren og stadsingeniøren gerne udføre et stort arbejde for at få banen gjort klar – der blev holdt taler og spillet indvielseskamp mellem 2 Brønshøj-hold. 

Der blev i 1936 indstiftet en Old Boys-turnering med deltagelse af Dalgas, Husum, Fremad Valby og Brønshøj. Klubbens 20 års jubilæum i 1939 fejret med udnævnelse af de første æresmedlemmer. I efteråret 1939 blev der på initiativ fra Husum Idrætsforening afholdt møder på Brønshøj Kro, hvor man nedsatte et udvalg, der skulle forbedre baneforholdene for klubberne. Det blev forløberen for Brønshøj-Husum forenede Sportsklubber af 1939 med A.K. som Brønshøjs mand her. Så kom Besættelsen, der også satte sit præg på Brønshøj Boldklub og dets aktiviteter – men der var plads til særlige fester f.eks. da man fejrede at Danmarkssamfundet skænkede klubben en fane i 1942.

Medlemsbladet får sit eget lille afsnit. Allerede under Nørrebro-sammenslutningen havde man haft det grønne blad med sine 8 sider incl. annoncer. 10. maj 1922 kom det første nummer af et hektograferet ugentligt medlemsblad, men det holdt ikke selv om A.K. var med i begge blade. Først i januar 1938 kommer medlemsbladet tilbage – igen var A.K. med. Der omtales revy/kabaret fra 1930erne – genoplivet 1941.

Svend V. Olsen beskriver aftenen, hvor man beslutter at starte Brønshøj Boldklub. Det skete på Julian Suhrs bopæl, hvor man delte en flaske fin vin samt en pose gråpærer – og så skete stiftelsen 15. maj, hvor Julian valgtes som formand nr. 1. Det er også Svend V. Olsen der står bag den gode historie om Flødekaramellen. Han beretter også, at man havde gjort en særlig indsats for at få fat på nogle af de, der havde været med til at spille i den nu nedlagte Husum Boldklub, men at de skuffende ikke var mødt frem til stiftelsen i Brønshøj Tivoli, hvor der i øvrigt var mødt ca. 20 frem. Han fortæller også fra sin tid i de første år i bestyrelsen som kasserer, at midlerne var så små at bestyrelsen selv måtte lægge ud, når der skulle betales regninger – de fik så aktier i klubben til gengæld, hvor udbyttet så bestod i bestyrelsesmøderne, fester og arrangementerne.

Ernst Riis Christensen beretter om starten af det første juniorhold i 1932 og anekdoter/kendsgerninger fra de følgende år incl. udlandsrejsen for juniorholdet til Berlin i 1937.

Niels Raun Petersen beretter om Boldklubben Enigheden og dens optagelse i Brønshøj Boldklub. Enigheden blev stiftet af unge mennesker fra de tre alleer, der dannede vejlaget ”Enigheden”. De spillede på Gartnerens Mark - en mark omgivet af tjørnehække, hvor Vikkevangens huse senere kom. Man spillede bl.a. mod Skandia, der skal have haft en ung Gunnar ”Nu” Hansen med på sit hold. Brønshøj manglede kvalitetsspillere og Enighedens ville gerne med i rigtige turneringer (især KBUs). Så man drøftede sammenslutning – vedtog at det skulle være Enighedens rød/sort-stribede trøjer der skulle være fremtidens. Senere da man så gik sammen med Præstevangen gik man tilbage til de gul/sortstribede. Han husker at man nåede at spille KBU-kampe på banen ved Ålekistevej før KBU underkendte den. Man klarede opkridtningen med en vandkande fyldt med opløst kalk og stregerne blev lavet på øjemål. Og beton el-masten tæt på banen omviklede man med en stor halmmadras. Og så var sidelinjerne reelt grøfterne op til banen.

Gunnar From skriver om Bellas optagelse i Brønshøj Boldklub at den fandt sted 26. juni 1931 på en ekstraordinær generalforsamling afholdt i Brønshøj Tivoli. Optagelsen stemt igennem med alle stemmer mod én. Bella havde deltaget hos KBU i 1929/30 med 3 juniorhold, 1930/31 suppleret med et seniorhold.

Erik Rasmussen beretter om udlandsture som/med junior til Tyskland – Egon Mortensen om klubbladet – Povl Nielsen om den gang han blev meldt ind i 1922 og omtaler her, at Brønshøj Boldklub fik et af Kommunens små grå skure som klubhus/omklædning på banen ved Husumvej/Ålekistevej. Der kunne dog kun være 8-9 mand derinde samtidig og badet fik man ved haveejernes vandposte.

Der sluttes af med en samlet omtale ved Svend Middelboe Nielsen af alle de enkelte hold gennem de 25 første år koncentreret om tiden i KBU og de her opnåede resultater.

Foto :
Bellas 1. hold 1931
Brønshøjs oprykkehold til A-rækken 1933