Brønshøj 100 år

Brønshøj Boldklubs 100 års jubilæumsbog 1919-2019
Redaktion Niels Bjørn Hansen og Jesper Ran Pedersen

Resume :
De enkelte perioder er beskrevet i særlige afsnit med en rammende overskrift fra perioden
a. Fra kloakrør til 3. division 1919-1944
b. Hvepsenes guldalder 1945-1969
c. Tilbage i bedste række 1969-1978
d. Brønshøj bliver professionel 1978-84
e. Det bedste resultat 1984-1992
f. 25 års jubilæum i bestyrelsen 1992-1998
g. Byggeri af klubhus 1998-2005
h. Divisionsholdet klarer skærene 2005-2012
i. Lys på Tingbjerg Ground 2012-2015
j. Genrejsning af holdet 2015-19
Formand Jan Juul Jørgensen giver sit bud på ”Fremtiden for Brønshøj”
Lister over æresmedlemmer, formænd, årets spiller, fiduspokalen
Særlige afsnit om
a. Motionsfodbold for ”ældre”
b. Drabanterne
c. Erhvervsklubben
d. Hvepseteamet
e. Hvepsene Support
f. Den elektroniske medievirkelighed (hjemmesiden)
g. klubsange
h. DBUs lykønskning med de 100 år
i. Doctor Brønshøj

a. Fra kloakrør til 3. division 1919-1944
Læner sig meget op ad beskrivelsen i de tidligere jubilæumsskrifter. Det omtales, at 6 klubber i området i 1922 tager initiativ til at stifte Brønshøj-mesterskabet, hvor Brønshøj bliver den første vinder. I 1923 deltager Brønshøj, Phoenix, Grøndalsvænge, Præstevangen og kampene spilles på Brønshøj Boldklubs bane, der angives som ”for enden af Tølløsevej” i Brønshøj Avis (er identisk med den bane, der er angivet under Husumvej som spillested). Brønshøj besejrer Præstevangen 2-1 i slutkampen. Enigheden kommer med, men i 1927 stopper kampen om mesterskabet fordi der nu er for få klubber (Brønshøj har optaget at par af dem). Den sidste slutkamp spilles på Klosterfælleden (Fælledparken) og vindes af Grøndalsvænge 4-2 over Brønshøj.

Det omtales, at i mange år står 1. holdets anfører for træningen – i en periode suppleret af, at Carl ”Skoma’r” Hansen kommer forbi onsdag og fredag og for 10 kr. per træning står for dem. Først i 1941 får man en ”rigtig” træner i skikkelse af Arne Kleven, der tilmed påtager sig at organisere træningen for ungdomshold, hvor han sætter enkelte 1. holdsspillere til det.

b. Hvepsenes guldalder 1945-1969 – følger 50 års skriftet

c. Tilbage i bedste række 1969-1978 – følger 60 års skriftet
Dameafdeling stiftes i 1974

I afsnit beskrives her og for de kommende perioder hovedsagelig 1. holdets meritter, men der suppleres med notitser om ungdomshold og damehold, der må man erkende er kommet og gået gennem årene.

d. Brønshøj bliver professionel 1978-84 – følger 90 års skriftet
Det stiftede Anpartsselskab må man efter et par sæsoner lade overgå til i en periode at være hvilende – reelt er man tilbage som amatørklub. Men så lykkes det at få ”Mölnlycke” som sponsor og man genopvækker selskabet.

Dameafdelingen må man reelt lukke i 1978 – genåbnes 1983. Man må erkende at ungdomsafdelingen falder markant i medlemstal i denne periode.

e. Det bedste resultat 1984-1992 – følger 90 års skriftet
En række markante profiler – flere bliver udlandsprofiler – omtales. Der ansættes for første gang en direktør (Claus Nielsen) og Finn Hartmann indtræder som Ungdomskonsulent.

f. 25 års jubilæum i bestyrelsen 1992-1998 – følger 90 års skriftet
Man indleder perioden med et stort målsætningsdebat-møde for at få skabt liv i breddefodbolden og især ungdomsfodbolden. Og især mærker men en evigt voksende udfordring omkring integration i nærområdet og mulighederne/vilkårene for at få de unge sluset ind i Brønshøj Boldklubs ungdomsafdeling.

g. Byggeri af klubhus 1998-2005 – følger 90 års skriftet
Kæmpearbejdet med at få lov til og senere finansiere og gennemføre klubhusbyggeriet på Tingbjerg. Det hele løber op i 13,3 millioner kroner og indvielsen sker 20. marts 1998. 2003 lykkes det et få Kommunen til at bevilge de 4 millioner det koster at få etableret overdækket tribune på Tingbjerg Opvisningsbanen – indvies 15. juni 2003.

h. Divisionsholdet klarer skærene 2005-2012 – følger delvist 90 års skriftet
Udover Divisionsholdet er det især problemerne i ungdomsafdelingen, der er i fokus. Man bliver i flere sæsoner nødt til direkte at lukke ned for ynglinge og junior på grund af disciplinære problemer. Det lykkes i perioden at få grusbanen omlagt til kunstgræs i foråret 2007. I 2009 kommer fodboldikonet Pele forbi – samtidig med at Brønshøj kan fejre 90 år.

i. Lys på Tingbjerg Ground 2012-2015
Klubben oplever at både formand Finn Ryberg begaves med Rode Prisen fra Divisionsforeningen samt at samme Divisionsforening donerer 150.000 kr. til Brønshøjs Ungdomsarbejde, hvor Jesper Hansen ansættes som sportschef. Kommunen bevilger de nødvendige 4,7 millioner til at lysanlæg på Tingbjerg Ground (et krav til at deltage i 1. division, hvor Brønshøj spillede de år) – indviet 10. november 2012, hvor Lyngby besejrer Brønshøj 1-0. 2013 rammes klubben af den såkaldte ”kørepengesag” – klubben havde ansat en del spillere som scouts med dertil hørende kørselspenge. Det finder DBUs Disciplinærudvalg "uberettiget konkurrencemæssig fordel". Klubben får en bøde på 200.000 kr. og fratrukket 6 point. På det tidspunkt var Preben Jensen eneejer af klubben – og han vælger at fratræde sin bestyrelsespost. Det lykkes klubben gennem en ret fantasirig ”Operation tudekiks” at skrabe de 200.000 kr. sammen suppleret af et ekstrakontingent på 250 kr. per medlem. 27 spillere fik selv skattesmæk – samlet over 1 million kr. Det førte til en sag spillere/Spillerforeningen mod Brønshøj Boldklub. Der blev indgået forlig og et sponsorat fra Arbejdernes Landsbank klarede det økonomiske mellemværende. Året efter – 2014 – trådte Finn Ryberg tilbage som formand efter 34 år på posten. Afløst af Jan Juul Jørgensen. Klub 100 etableres for at kunne støtte divisionsholdet økonomisk (medlemskab koster 1.800-3.000 kr. per år) .

j. Genrejsning af holdet 2015-19
I denne periode slutter det trykte medlemsblad – sidste nummer juli 2016. 78 år nåede det at få på bagen – før for dyr porto og den stigende brug af den elektroniske hjemmeside gjorde udslaget. Ungdomsafdelingen går gradvis frem – passerer 2018 de 250 medlemmer og der arbejdes stadig ihærdigt med integration – nu gennem Get2Sport og sociale partnerskaber med især Kommunen. Som kuriosum : efter 30 år at have spillet i tøjmærket Hummel skifter klubben til at spille i Puma.

9. oktober 2018 klippes snoren over til en ny kunstgræsbane, der er placeret på den tidligere bane 5 (pris 10,2 millioner). Den bliver dog ikke Brønshøjs alene – skal også benyttes af de lokale omegnsklubber, især FIX. Banen er særlig miljøvenlig ved at bruge kork i stedet for gummigranulat som fyld.

En pengemand dukker op og tilbyder at købe klubben, men en gruppe gamle klubikoner forhindrer det ved at de selv vil rejse en kapital. Man vedtager på sin generalforsamling, at klubben til enhver tid selv skal eje 51 % af A-anparterne, så klubben altid ejes af medlemmerne.

Oversigter
Flest scorede mål på 1. holdet (side 23)
Første udskiftningsspiller (side 40)
Flest 1. holdskampe (side 58)
Tilskuerrekord på Tingbjerg (side 104)
Flest seniorkampe (side 120)
Æresmedlemmer (side 132)
Formænd (side 133)
Årets spiller (side 133)
Fiduspokalen (side 134)
Carlo Jensens mindepokal (side 138)
Drabantprisen (side 139)

Fotos:
Den første forhandlingsprotokol hvor Brønshøj Boldklub stiftes (side 8)
Klubbens første 1. hold (side 11)
Klubhuset på Husumvej (side 13)
Klubhuset på Rådvadsvej ved starten (side 16)
Holdet, der vandt A-rækken og rykkede i DBUs række (side 19)
Klubhuset på Rådvadsvej udbygget/ombygget 1964 (side 25)
Indvielse af klubhuset på Tingbjerg (side 81)
Den gamle ståtribune på Tingbjerg Opvisning (side 85)
Pele besøger Tingbjerg (side 100)