FAQ om ophør af samarbejde om fællesrækker med DBU Sjælland

Er der fortsat et samarbejde mellem DBU Sjælland og DBU København?+

Ja, der er en administrativ aftale om turneringssamarbejdet, som alene omfatter rækker, der enten er rene DBU rækker eller regionale turneringer omfattet af nationale aftaler med Divisionsforeningen og/eller DBU.

Siden har det vist sig, at ingen har kunne finde og fremvise en nationale aftale for ungdomsturneringerne. Vi arbejder nu på at skabe løsninger for flest mulige fællesrækker på bedst mulige vilkår.

Vil DBU København gerne samarbejde med DBU Sjælland om fællesrækker mv.?+

Ja, DBU København vil meget gerne samarbejde med DBU Sjælland om fællesrækkerne. DBU København ønskede i forbindelse med de seneste forhandlinger en længere samarbejdsaftale, så aftalen fremadrettet ikke skulle forlænges fra år til år. DBU København har på intet tidspunkt drøftet at trække sig fra samarbejdet.

DBU København er fortsat klar på samarbejde om fællesrækkerne og vil gerne mødes med DBU Sjælland. Det opfordrede vi til i slutningen af april. DBU København har gentaget dette i et brev til DBU Sjælland den 29. maj 2024. Vi mener, at fællesturneringer er i alles interesse og skaber de bedste forudsætninger for attraktive turneringer og medlemsudvikling i klubberne.

DBU København har desuden inviteret DBU Sjælland samt DBU’s Talentudvalg for både Drenge og Piger til møde om næste sæsons U13 Drenge Liga 1+2, U14 Drenge Liga 1+2, U15 Drenge Liga 2, U13 Pige Liga 1+2 og U14 Pige Liga 1+2 for at påbegynde dialog om en national aftale for turneringerne.

Hvorfor har DBU Sjælland opsagt samarbejdsaftalen?+

DBU Sjælland ønskede en politisk passus indsat i samarbejdsaftalen, som ikke var til drøftelse.

DBU Københavns bestyrelse vurderede at formålet med det ultimative krav udelukkende er at binde DBU København i dialogen om forandringen af rammer, struktur og vilkår for DBU Bredde.

DBU Københavns bestyrelse ønsker som uafhængig politisk enhed at være frit stillet i dialogen om DBU Breddes fremtid.

For mere henvises til DBU Sjællands hjemmeside: https://www.dbusjaelland.dk/nyheder/2024/maj/samarbejdsaftale-med-dbu-koebenhavn-forlaenges-ikke/

Hvornår varslede DBU Sjælland deres krav om at DBU København skulle arbejde aktivt indenfor rammerne af DBU Breddes struktur og virke?+

DBU Sjælland varslede DBU København den 23. april 2024 med en deadline for svar den 29. april kl. 12:00.

Har DBU Sjælland tidligere stillet lignende krav til DBU København?+

Nej, DBU Sjælland har aldrig stillet lignende politiske krav i vores samarbejdsaftaler omkring sportslige fællesrækker for klubberne, der håndteres administrativt mellem lokalunionerne.  

Hvad har samarbejdet mellem DBU København og DBU Sjælland med uenigheder i DBU Bredde at gøre?+

I vores øjne er der ingen sammenhæng. Fællesrækkerne har altid haft til formål at sikre de mest attraktive turneringstilbud til glæde og gavn for vores klubber og deres medlemmer.

DBU København mener, at sportslige samarbejdsaftaler bør laves separat fra politiske aftaler, for at undgå uhensigtsmæssige sammenblandinger af sport og politik. I DBU København mener vi, at det er en af vores primære opgave at lave gode turneringer og her er fællesrækker en god løsning i forhold til at sikre den bedst mulige sportslige matchning for de forskellige hold fordelt på alder og køn.

Hvorfor har DBU København ikke bare accepteret DBU Sjællands krav?+

Først og fremmest, fordi en aftale om fællesturneringer ikke skal sammenblandes med den politiske situation, som foregår på nationalt niveau i DBU Bredde.  

DBU København har de sidste fire år kæmpet for forandringer ud fra et ønske om et mere gennemsigtigt, fair og ligeværdigt DBU Bredde sammen med DBU Bornholm og DBU Lolland Falster. Det vil være i direkte modstrid med det arbejde og de værdier, vi kæmper for, hvis vi accepterede krav, som kunne binde os i dialogen om forandringer af DBU Bredde.

Er DBU København en aktiv part i DBU Bredde?+

Ja. DBU København har været fast medlem af ”Foreningen af Lokalunioner” (DBU Bredde siden 2019) siden 1970. Vi er en del af DBU Bredde, men vi vil gerne forandre den måde vi samarbejder på i dansk breddefodbold. I den proces har vi været frustrerede og sat spørgsmålstegn ved DBU Breddes berettigelse i den nuværende form, men vi har på intet tidspunkt meldt os ud af DBU Bredde. Tværtimod deltog DBU København på i alt ti møder i et Samarbejdsforum i perioden fra august 2023 til februar 2024, som havde til formål at skabe fælles aftaler om lokalunionernes samarbejde.

Ligeledes har DBU København deltaget i DBU Bredde bestyrelsens møder siden december 2023, fordi vi til stadighed håber på, at vi kan bøje os mod hinanden og ikke væk fra hinanden i et samarbejde til gavn for dansk breddefodbold.

I DBU Københavns bestyrelse imødeser vi desuden processen for videre forhandlinger om ’vejen til fællesskabet’ for DBU Bredde, hvor målsætningen er at finde løsninger ultimo september 2024. Her ser vi frem til egentlige realitetsforhandlinger, om det vi er uenige om.

Hvad er det DBU København kæmper for i DBU Bredde-regi?+

Kort fortalt handler konflikten i DBU Bredde fra vores side om, at vi oplever os sat uden for reel indflydelse. Fodboldmiljøet i hovedstaden har ingen indflydelse i de politiske organer i DBU, hvor DBU København ikke er repræsenteret i DBU’s bestyrelse, hvor DBU Jylland og DBU Sjælland tilsammen sidder på DBU Breddes tre poster. Vi ønsker en model, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges ud fra geografisk spredning og kompetencer fremfor størrelsen af den lokalunion, de repræsenterer.

DBU København ønsker også, at breddeorganisationen skal være et samarbejdsorgan, hvor alle lokalunioner har indflydelse uanset størrelse. På nuværende tidspunkt har DBU København fx ingen af de 37 formandsposter i DBU Bredde.

Endelig ønsker DBU København en økonomifordeling, hvor man i højere grad fordeler midler ud fra antal medlemmer i stedet for antal klubber (dvs. medlemmernes valgte organisationsform – og i hovedstaden samler medlemmerne sig i markant større klubber end de gør i resten af landet), og hvor man generelt arbejder for en solidarisk samarbejdsmodel, hvor man ikke altid tilgodeser flertallet, men også tager højde for og beskytter mindretallet.

Frygter DBU København at der nu kommer et større udbud af privatturneringer?+

DBU København vil gøre alt for at skabe attraktive turneringer fremadrettet, men vi er selvfølgelig opmærksom på, at situationen kan føre til flere turneringstilbud uden om DBU’s lokalunioner.

FAQ om de turneringsmæssige konsekvenser for klubberne

Hvad betyder det for Øst-rækkerne?+

Det vil som udgangspunkt betyde, at de højest rangerede ungdomsrækker i vores område samt U21 A-B, M+32 og M+40, der ikke er omfattet af nationale aftaler, alene bliver for DBU Københavns medlemsklubber fra den 1. juli 2024 (for M+32 og M+40 vil ændringen først træde i kraft den 1. januar 2025, da rækkerne afvikles som ’kalenderturnering’ med afslutning i efteråret 2024):

Følgende rækker bliver berørt:

M+32 Øst (turneringen løber til og med efteråret 2024, hvorefter den alene bliver for DBU Sjælland klubber)

M+40 Øst (turneringen løber til og med efteråret 2024, hvorefter den alene bliver for DBU Sjælland klubber)

U19 Drenge Øst 1-2

U17 Drenge Øst 1-2

U16 Drenge Øst 1-2

U15 Drenge Liga 3

U14 Drenge Liga 3

U13 Drenge Liga 3

U18 Piger Øst

U16 Piger Øst 1-2

U14 Piger Liga 1-2

U13 Piger Liga 1-2

U21 Herre A+B

Hvad sker der med ungdoms-pokalturneringerne?+

Ungdomspokalen i alle ungdomsårgange bliver per den 1.7.2024 alene for DBU København-klubber

Vil det få en betydning for DM-rækkerne?+

Nej, alle rækker udskrevet af DBU eller administreret af DBU vil ikke blive berørt. DM-rækkerne er følgende:

Herre-Danmarksserien og Herre LP +32 og +40

Herre-Landspokalturneringen

U19 Drenge Ligaen

U19 Drenge Divisionen

U17 Drenge Ligaen

U17 Drenge Divisionen

U15 Drenge Ligaen

Kvindernes 2. division

Gjensidige Kvindepokalen

U19 Pige Liga

U19 Pige Division

U16 Pige Liga

U16 Pige Division

Herre 1. division Futsal (Herre 1. division Futsal er ikke en DBU-række, men omfattet af en national udviklingsplan)

Kvinde 1. division Futsal (Kvinde 1. division Futsal er ikke en DBU-række, men omfattet af en national udviklingsplan)

Fortsat turneringssamarbejde med DBU Sjælland

For U16 Drenge Reservehold fortsætter turneringssamarbejdet uændret med DBU Sjælland. Rækkerne er her kun omfattet af turneringssamarbejde mellem DBU København og DBU Sjælland.

Hvad skal der ske med U13 Drenge Liga 1-2, U14 Drenge Liga 1-2 og U15 Liga 2?+

Alle drenge licenshold vil fortsat kunne deltage i disse rækker. Øvrige proportioner er endnu ikke kendte, men søger dialog med DBU Sjælland og DBU Talentudvalg for drenge.

Hvad skal der ske med Kvindeserie Øst?+

Kvindeserie Øst er ikke omfattet af en national aftale, men rækken leverer oprykkere til kvindernes 2. division. Rækken vil blive delt op i en ren DBU Sjælland del og en ren DBU København del. Rækken leverer oprykkere til kvindernes 2. division. DBU Sjælland og DBU København har hver en oprykker til kvindernes 2. division.

Hvad sker der med de fælles VinterBold puljer og stævner?+

VinterBold vil fremover blive afviklet som rene København puljer.

Vil DBU København arbejde for at U13 Pige og U14 Pige licenshold bliver omfattet af en national aftale?+

Ja. Vi har kontaktet både DBU Sjælland og DBU Talentudvikling Piger for at få etableret dialoger om ligeværd mellem drenge og piger i DBU's system.

Kan man få dispensation til at spille i en række under DBU Sjælland og omvendt?+

Ansøgning om dispensation behandles som hidtil efter konkret, individuel vurdering under hensyn til helhedens behov.

Hvornår åbner tilmelding til turneringerne?+

DBU København forventer at åbne for tilmelding til de nye lokale turneringer fra mandag den 3. juni 2024. Ungdomsrækkerne forventes dog at blive forsinket yderligere.

FAQ opdateres løbende.