VIGTIGT! Frist for Indsigelser
Indsigelser mod indplaceringer i seniorrækkerne 11:11 skal være DBU København i hænde senest tirsdag den 3. juli 2024 på turnering@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelser mod indplaceringer i M+32 og ældre rækkerne skal være DBU København i hænde senest søndag den 30. juni 2024 på turnering@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme. Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.

Kontakt: turnering@dbukoebenhavn.dk