Et ultimativt krav fra DBU Sjællands bestyrelse får konsekvenser for de fællesrækker, som ikke er omfattet af nationale aftaler. 18 fælles ungdomsrækker fra U13 og op, M+32 Øst og M+40 Øst samt vinterbold bliver fremover til lokale rækker. DBU København inviterer alle interesserede klubber til dialogmøde den 15. maj for at drøfte konsekvenserne.

DBU København anerkender de politiske uenigheder i DBU Bredde, men mener naturligvis, at det politiske arbejde ikke skal påvirke vores fælles turneringer. Et sådan ultimativt krav hører ikke hjemme i en aftale, hvor fokus er at give de bedste turneringsmuligheder for DBU Sjællands og DBU Københavns klubber, hold og spillere.

”Vi er ærgerlige over, at DBU Sjælland ikke vil forlænge det mangeårige turneringssamarbejde omkring fællesrækkerne. Formålet med samarbejdsaftalen har altid været at skabe et godt turneringssamarbejde mellem de to lokalunioner til glæde for medlemsklubberne. Set fra vores side er det overraskende, at DBU Sjælland vælger at blande turneringssamarbejdet med DBU København sammen med konflikten i DBU Bredde”, siger DBU Københavns formand Flemming Jensen.

DBU Sjælland har opsagt samarbejdet om fællesrækker
DBU Københavns bestyrelse har derfor underskrevet og fremsendt den samarbejdsaftale om fællesrækker, som blev drøftet administrativt, og forhandlet administrativt forud for DBU Sjællands ultimative krav. Denne aftale har DBU Sjællands bestyrelse valgt ikke at underskrive, og DBU Sjælland har dermed opsagt samarbejdet om fællesrækker.  

”Vi vil gerne samarbejde og vi havde endda ambitioner om at lave en flerårig aftale med DBU Sjælland, men omvendt er vi som bestyrelse helt afklaret med, at politiske uenigheder på nationalt niveau, skal leve sit eget liv”, siger DBU Københavns formand Flemming Jensen.

DBU Københavns administration er i gang med at se på mulighederne for at lave attraktive lokale rækker i DBU Københavns område. En ny række sammensætning kan måske udfordre nogle klubber, men omvendt ser DBU København åbenlyse fordele ved at styrke nærhedsprincippet, så klubberne oplever større lokalkendskab, kortere kørselsafstand og mere selvbestemmelse.  

På trods af at de to lokalunioner ophører samarbejdet om fællesrækkerne fastholdes samarbejdet om de nationale rækker i DBU's Klublicenssystem.  

Klubber indkaldes til dialogmøde
Onsdag den 15. maj afholder DBU København dialogmøde for at drøfte konsekvenser og mulige udfald med de klubber, som bliver berørt af forandringerne. Administrationen vil på mødet præsentere forskellige scenarier til drøftelse med klubberne.

I den kommende uge kan situationen påvirke turneringsdriften hos DBU København.

Tilmelding til møde

Mødet afholdes den 15. maj fra kl. 18:00 til 20:00 i KB, Pejsesalen, Restaurant Granen  

Hver klub kan stille med op til to personer, som repræsenterer klubben.

For tilmelding skriv en mail til sekretariatsmedarbejder Diana Monberg, dimo@dbukoebenhavn.dk

DBU København sørger for let forplejning til mødet.

 

Hvilke rækker har det indvirkning på?

Nationale rækker i DBU's Klublicenssystem vil ikke blive berørt af forandringerne.

Nedenfor kan du se hvilke rækker der aktuelt vil blive berørt af forandringerne.

Ændringer indbefatter også VinterBold, som fremover afvikles lokalt.

 • M+32 Øst (turneringen løber til og med efteråret 2024)
 • M+40 Øst (turneringen løber til og med efteråret 2024)
 • Kvindeserie Øst
 • U19 Drenge Øst 1-2
 • U17 Drenge Øst 1-2
 • U16 Drenge Øst 1-2
 • U16 Drenge reserve
 • U15 Drenge Liga Øst 3
 • U14 Drenge Liga Øst 3
 • U13 Drenge Liga Øst 3
 • U18 Piger Øst
 • U16 Piger Øst 1-2
 • U14 Piger Liga 1-2
 • U13 Piger Liga 1-2
 • U21 Herre A+B