Der er nu åbnet for, at I kan redigere i turneringskampene. 

Det betyder:
Klubberne skal tjekke om de fastlagte kampe stemmer overens med de tildelte banetider.

Klubber, der er beliggende i Københavns kommune, skal sikre, at bookingbeviset på banen er i orden, før man igangsætter en kampflytning.

Kort sagt: intet bookingbevis - ingen kampflytning.

Baner kan søges via resttider i foreningsportalen.

Det vil være muligt at tilrette programmet. Dette kan kun ske via KlubOffice i perioden 10. – 27. februar 2024.
Derefter er det reglerne for kampflytninger, der træder i kraft.

DBU København forbeholder sig retten til at foretage rettelser. Og rettelser vil forekomme et stykke tid efter offentliggørelse af programmerne grundet den fortsatte mangel på dommere.

Kampredigering skæringsdatoer
Lørdag den 10. februar 2024 åbnes der for redigering af klubbens hjemmekampe i KlubOffice.

Tirsdag den 27. februar 2024 ved midnat lukkes der for elektronisk kampredigering og kamptidspunkterne er herefter gældende.

Onsdag den 28. februar 2024 kan der kun flyttes kampe efter accept fra modstander. Disse anmodninger kan foretages via KlubOffice.

Husk at weekend-kampe i DBU Københavns områder afvikles kl. 10:00-12:00-14:00-16:00 aht. dommerpåsætning.

Alle klubber bedes bemærke, at det kun er de officielle kontaktpersoner, der kan henvende sig til DBU Københavns administration i forbindelse med turneringsplanerne. Derfor bedes spillere, forældre, trænere og holdledere gå igennem deres klubs officielle kontaktpersoner.

HUSK AT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ

1) At kampe ikke må flyttes ud af den, af DBU København, fastsatte uge (Mandag – Søndag) uden forudgående aftale med modstanderholdet.

2) Solnedgangstider, når I fastsætter jeres kampe, så tjek solnedgangstiderne - 
Solnedgang (dbukoebenhavn.dk)


3) Ingen kampe må afvikles efter sidste spilleuge.


4) Flyttefrister - fristen for at flytte dommerpåsatte kampe er min. 5 dage før ny såvel som oprindelig spilledato.  For ”døm-selv-kampe” er fristen min. 1 dag før ny såvel som oprindelig spilledato.

5) At kampflytning via KlubOffice ikke er ensbetydende med at banen er ledig/booket via Foreningsportalen.