Udover en plan for afviklingen af de sidste turneringskampe har DBU Københavns turneringsudvalg også arbejdet med en løsning for helårsrækkerne, samt for 7:7-rækkernes op- og nedrykninger.

Dette har udmøntet sig i nedenstående plan for afvikling, dog med forbehold for myndighedernes udmeldinger i den kommende tid.

Halvårsrækkerne – turneringsafslutning

  • Hvis restriktionerne bliver ophævet, så afvikles de resterende kampe, som har indflydelse på op- og nedrykninger, inden den 15. december 2020 i de respektive rækker.
  • De øvrige kampe, som ikke har indflydelse på op- og nedrykning, ser vi gerne afviklet, men vi har forståelse for, hvis klubberne indbyrdes ikke ønsker dette. I de tilfælde vil der ikke blive opkrævet gebyrer eller blive taberdømt hold, da kampene annulleres.
  • Hvis vi ikke får mulighed for at afvikle de resterende kampe, fastfryses turneringen fra den 22. november 2020, og pointgennemsnit og op- og nedrykning vil blive beregnet ud fra den aktuelle stilling. Vi vil på baggrund af beregningen kåre op- og nedrykninger i de respektive rækker.

Helårsrækkerne – fortsat 2020/21

  • Hvis restriktionerne bliver ophævet, så afvikles der så mange kampe som klubberne indbyrdes kan blive enige om, frem til den 15. december 2020 i de respektive rækker.
  • De sidste kampe fra efteråret flyttes til foråret 2021, og programsættes umiddelbart inden turneringsopstart.
  • Hvis vi ikke får mulighed for at afvikle de resterende kampe i efteråret 2020, så vil kampene blive flyttet til foråret 2021. Det vil dog være muligt for klubberne indbyrdes at aftale en tidligere afvikling af de flyttede kampe, hvis begge hold er enige herom.

Hvis kampene flyttes til foråret 2021, kan der opstå udfordringer i forhold til banekapaciteten. Her opfordrer vi alle klubber til at samarbejde og hjælpe hinanden i en tid, hvor vi skal have enderne til at mødes.

Kampflytninger som skyldes hensyntagen til afviklingen af DBU Københavns turneringskampe vil være gebyrfrie i resten af 2020.

Vi håber at I vil passe godt på hinanden, og hjælpe os med at holde fodbolden kørende.

På vegne at DBU Københavns Turneringsudvalg.