Når det kommer til FIFA-cirkulærer, kan det til tider være svært at opnå et overblik over, hvordan nye justeringer og tilføjelser kan have indflydelse for den enkelte klub og den enkelte spiller. Vi har derfor herunder sat fokus på tre vigtige FIFA-nyheder fra de seneste seks måneder, der kan få en stor betydning for de danske fodboldklubber, og som derfor kræver klubbernes opmærksomhed.

Alle tre områder relaterer sig til FIFA’s cirkulære nr. 1709 – ‘Regulations on the Status and Transfers of Players’, der har eksisteret siden 2001 som følge af Bosman-dommen i 1995, men er justeret adskillige gange siden.

Solidaritetspenge ved nationale klubskifter i udlandet (juli 2020)
Denne tilføjelse fra juli er en væsentlig en af slagsen. Når danske spillere har skiftet klubber internationalt, sidder mange af deres barndomsklubber nemlig og glæder sig. Ikke kun på vegne af deres tidligere spiller, men også på grund af de penge, der kan falde ned i klubkassen hos klubben - de såkaldte solidaritetspenge. Pengene tilfalder de klubber, som spilleren har været i som 12-23-årig, og er en vigtig del af at fastholde fodboldens fødekæde.

Tidligere krævede det et internationalt skifte, men fra 1. juli i år har FIFA beslutte at solidaritetspengene også falder ved nationale transfers i samme land. Senest eksemplificeret ved landsholdsspilleren Pierre Emilie Højbjergs interne skifte i Premier League fra Southampton til Tottenham, hvor både FC København og Brøndby herhjemme fik del i solidaritetspengene.
Det gælder også, når en udenlandsk spiller skifter mellem to danske klubber, der nu altså betyder, at klubberne skal betale solidaritetspenge til spillerens ungdomsklubber, når de klubber tilhører et andet medlemsland.

Beskyttelse af minors – ny guide til FIFA Minor application (oktober 2020)
En anden vigtig tilføjelse, vi har med her, er en af grundsøjlerne i det internationale transfersystem – nemlig beskyttelsen af børn og unge under 18 år. I forhold til FIFA’s meget restriktive regler om minors kan en spiller, som er under 18 år, som udgangspunkt ikke foretage en international transfer. Det gælder både, når en spiller tager ud af landet, men også evt. vender hjem igen.

Til denne hovedregel har FIFA udarbejdet en række undtagelser, som alligevel gør et skifte under 18 muligt. Det kan være situationer, hvor forældrene flytter til et andet land på baggrund af arbejde, spilleren skal på udveksling, eller skifter til en klub inden for EU’s grænser m.m.

Selve ansøgningsprocessen kan dog være svær og omfattende for en klub, og i erkendelsen af dette har FIFA i denne måned lanceret en ’how to’ – guide, der tager klubber, spillere og også forældre mere i hånden for at sikre de rette oplysninger og dokumentation for det ønskede skifte.

Det kan betale sig at se guiden grundigt igennem, da sanktionerne for at overtræde reglerne omkring beskyttelse af børn under 18 år kan være omfattende for en klub, som der er set i flere internationale eksempler i de senere år. Guiden er desuden ved at blive oversat til dansk og vil blive sendt ud til klubberne snarest med lidt mere uddybende information om dette område.

Bliv klogere i videoen her, og læs guiden her


Forbud mod ’bridge transfers’ (marts 2020)

Den sidste vigtige justering og tilføjelse er, at FIFA i marts valgte at inkorporere et forbud mod de såkaldte ’bridge transfers, der kort sagt betyder, at en klub sikrer sig en spiller gennem en overgangsklub, der bruges som en slags mellemstation for spilleren uden intentioner om, at spilleren skal blive eller spille i klubben.

Det kan være tilfældet, hvis man forsøger at slippe for at betale en transfersum, en eventuelt påkrævet kompensation til den tidligere klub eller på grund af skattemæssige forhold. Det er de økonomiske spekulationer, FIFA nu vil sætte en stopper for.

Udgangspunktet er således, at hvis der forekommer to transfers af den samme spiller, både nationalt og internationalt, indenfor en periode på 16 uger, vil både klub og spiller have været involveret i en bridge transfer, medmindre andet kan bevises. En overtrædelse af dette vil sanktioneres hårdt af FIFA’s Disciplinary Comittee. Derfor er det væsentligt, at også danske klubber er opmærksomme på denne tilføjelse og ikke kommer i klemme i de transfers, de foretager.