Derfor nedsættes en hurtigarbejdende lokal arbejdsgruppe fra maj til september, hvis arbejde skal danne grundlag for en åben og professionel rekrutteringsproces til bestyrelsen i det nye DBU Bredde Øst.

Arbejdsgruppen kommer til at bestå af Yery Ibarra-Hansen, Linda Sørensen og Henrik Ravnild fra bestyrelsen suppleret af en række klubfolk. Deltagerne kan være klubledere eller frivillige med organisatorisk erfaring og interesse for og/eller erhvervsmæssig erfaring med rekruttering. Det forudsættes, at deltagerne i arbejdsgruppen ikke selv stiller op til DBU Bredde Øst bestyrelsen. Arbejdsgruppen udpeger en tovholder, og gruppens arbejde understøttes administrativt.
Der er begrænset antal pladser i udvalget.

Arbejdsgruppens opgave bliver at udarbejde DBUK’s oplæg til en kompetenceprofil for formand og bestyrelsesmedlemmer til den kommende bestyrelse. Der skal beskrives hvilket ansvar, hvilke beføjelser og hvor stort tidsforbrug vi forventer af et kommende bestyrelsesmedlem.

Hver af de fire lokalunioners bestyrelser udpeger ultimo maj 1-2 deltagere til en fælles arbejdsgruppe, som skal koordinere arbejdet på tværes af lokalunionerne, og udarbejde den endelige indstilling til bestyrelserne.

Det er på forhånd besluttet, at medlemmer af reformarbejdets styregruppe ikke kan deltage. Det er desuden besluttet, at der ikke kan deltage bestyrelsesmedlemmer, som påtænker at stille op til bestyrelsen i en eventuel ny organisation. Dette af hensyn til inhabilitet.

Har du interesse i at være med, eller har du spørgsmål, kan du kontakte en af nedenstående bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt og senest onsdag d. 13. maj. Vi skal på forhånd beklage den korte tidsfrist, hvilket skyldes at opgaven skal igangsættes inden sommerferien, og at vi allerede ultimo maj måned skal finde 1-2 personer til fælles arbejdsgruppen.

Yery Ibarra Hansen – yery@dbukoebenhavn.d

Linda Sørensen – lins@dbukoebenhavn.dk

Henrik Ravnild – ravn@dbukoebenhavn.dk