Projekt P er en satsning, som er sat i værk for aktivt at gøre noget for fastholdelse af pigespillere i de frafaldstruede årgange. Til samlingerne er der fokus på individuel udvikling, socialt sammenhold og udvikling af klubtrænere.

Til efterårets første samling i Sundby BK mødte 67 piger op, og siden har der i gennemsnit været mere end 60 piger til Projekt P-samlingerne, der for de flestes vedkommende sluttes med sociale spisearrangementer, hvor pigerne har mulighed for at hygge sig på tværs af klubfarver.

–Vi har gennem de seks træningspas i efteråret set et meget højt energiniveau hos pigerne. De har på hver deres måde gjort træningen til en rigtig god oplevelse for alle.

–De tager glæde, krammere og smil med ud på banen, og når vi skal nørde lidt med øvelserne, er de gode til at bevare koncentrationen, siger Mirhan Fazliu fra FC København, der er ansvarlig for træningen.

Projekt P bliver nu evalueret af både trænere og spillere i forhold til at kvalificere projektet yderligere med henblik på at fortsætte projektet i 2020.  

Fakta om Projekt P

  • I gennemsnit har 60 piger deltaget til træning ved de første seks Projekt P træningspas i efteråret.
  • Der har ca. været 5 trænere til rådighed hver gang, og FCK har stillet op med 2-3 trænere, som hver især har guidet pigerne gennem øvelserne.
  • Det højeste antal tilmeldte piger i første halvdel af efteråret havde vi i FA 2000. Her kom vi op på 83 tilmeldte.
  • I efteråret har B1908, BK Skjold og B93 også bidraget med spillere til projektet. Dermed har 16 klubber sendt piger til Projekt P træning i efteråret 2019
  • DBU København og FCK har måttet sande, at pigerne har behov for mere niveauinddelt træning, og derfor er vi nu gået over til, at trænerne skal indmelde niveauet for det antal piger, der deltager. Dette er for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for pigerne.

For mere information om Projekt P - skriv til Christian Theilgaard Glud, chtg@dbukoebenhavn.dk