UEFA Træneruddannelser

UEFA A
UEFA A

UEFA A

Uddannelsen henvender sig til trænere med gyldig B-licens, der ønsker at arbejde på højere ungdoms- eller senior-niveau. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

For kursister der har gennemført UEFA A.

UEFA A-Licens
UEFA A-Licens
A

UEFA A-Licens

UEFA Elite Youth A
UEFA Elite Youth A

UEFA Elite Youth A

Uddannelsen henvender sig til dig der vil specialisere dig i træning af elitespillere i alderen 15-21 år. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

Kursister, der har gennemført forløbet 100% og har fået godkendt samtlige opgaver, kan gå til UEFA Youth A-licens eksamen. Eksamen har en varighed af ca. 75 minutter og tager udgangspunkt i uddannelsens faglige oplæg, kursistens egne hjemmeopgaver og studietur. Hertil kommer logbog og refleksioner over egen læring.

UEFA Elite Youth A-Licens
UEFA Elite Youth A-Licens
Elite Youth A

UEFA Elite Youth A-Licens

UEFA Elite Youth A-licens

UEFA Elite Youth A

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig der har erfaring med træning af ungdomsspillere på højt niveau og som ønsker at specialisere sig i træning af elitespillere i alderen 15-21 år. 

Formål og indhold
Uddannelsen styrker dine kompetencer i arbejdet med talentudvikling.

 • Talent-identifikation og talentkriterier
 • Biases i talentidentifikation
 • Talenttræning – principper for træning af talenter
 • Planlægning, organisering, udførelse og evaluering af individuel teknisk træning
 • Overvejelser vedrørende den fysiske belastning
 • Talentledelse, hvordan leder du talenterne?
 • Talentmiljø – skabelse og udvikling af talentmiljøer og miljøets betydning for spillerens udvikling
 • Gruppe- eller individuel studietur
 • Hjemmeopgaver i hele forløbet
 • Logbog og refleksioner over egen læring i hele forløbet
 • Peer-Review (kursisterne evaluerer hinandens opgaver undervejs)
 • Eksamen
 • Kursisten kan afslutte med eksamen efter endt forløb under forudsætning af, at alle opgaver undervejs er afleveret og godkendt (der tillægges ekstra gebyr for eksamen).

Afvikling
Uddannelsen afvikles over 4 moduler a 2 el. 3 dages varighed.

 • 1. modul: 24.-26. september 2024

 • 2. modul: 26.-27. november 2024

 • 3. modul: 11.-13. marts 2025

 • 4. modul: 29.-30. april 2025 

Venue veksler så vidt muligt mellem øst og vest for Storebælt.

Forløbet er en blanding af teoretiske oplæg fra trænerudviklere og eksterne eksperter, gruppediskussioner/-refleksioner, klubbesøg i dansk eliteklub, studietur og supervisioner. Mellem modulerne gennemføres tre supervisioner af din talenttræning i din egen klub med ekstern supervisor.

Der er gruppearbejde i aftentimerne på modulerne og overnatning er derfor obligatorisk.

Hotel og forplejning er inkluderet i prisen.  

Uddannelsen kræver et omfattende antal timer til forberedelse, løsning af hjemmeopgaver samt løbende evalueringer af medkursisternes opgaver (peer-review).

Studieturen gennemføres som en individuel (evt. i en mindre gruppe) tur til en selvvalgt destination. Kursisten planlægger selv turen og indgår alle relevante aftaler.

Turens formål skal godkendes af den faglige tovholder. Det er et krav, at studieturen skal underbygge det faglige indhold på uddannelsen.

DBU Træneruddannelse refunderer relevante udgifter til studieturen med op til 8.000 kr. efter gældende regler.

Uddannelsen er af UEFA estimeret til min. 80 timer. Det reelle timeantal inklusiv individuel studietur, hjemmearbejde og projektskrivning er nærmere 160 timer.

Uddannelsens officielle sprog er dansk. Deltagelse kræver at kursisten kan forstå, tale og skrive dansk på en tilstrækkeligt niveau.

Optagelseskrav
Optagelse på uddannelsen kræver gyldig UEFA Youth B licens, eller gyldig UEFA A-licens. For begge uddannelser gælder, at du skal have oparbejdet min. 2 års erfaring som træner i relevant miljø efter endt uddannelse.  Du er naturligvis også velkommen til at ansøge, hvis du har en gyldig UEFA Pro-licens.

Vi forventer, at du har minimum 3 års trænererfaring med elitespillere fra følgende niveauer:

 • Drenge: Cheftræner i den bedste U15 række el. U17/U19 Divisionen/Ligaen.
 • Piger: Cheftræner for U16 Piger Liga eller U19 Piger Liga.
 • Head of coaching
 • Ungdomsudviklingstræner
 • Transitions-træner.
 • DBU lands- eller talenttræner  

Optagelse på UEFA Elite Youth A er altid en udvælgelse blandt mange kompetente ansøgere. Alle ansøgninger vurderes individuelt af DBU Træneruddannelse.

I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt. Afslag betyder dog ikke, at du er garanteret plads ved senere ansøgning. 

Kompetence
Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at forberede elitespillere til en karriere på professionelt plan. Som Youth A-licenstræner er træneren kvalificeret til at træne ungdoms-elitehold på højeste nationale og internationale niveau.

Bevis
Ved gennemførelse af kurset modtager kursisten et bevis på mit.dbu.dk samt ved bestået eksamen et UEFA Elite Youth A-licenskort på DBU-app´en.

Eksamination
Kursister, der har gennemført forløbet 100% og har fået godkendt samtlige opgaver, kan gå til UEFA Elite Youth A-licens eksamen.

Eksamen har en varighed af ca. 75 min og tager udgangspunkt i kursistens produktioner i forløbet (portfolie). Portfolien omfatter kursistens opgaver inden for områderne Talent-ID, Talentledelse, Talenttræning, samt studieturs-konklusioner med henblik på kritisk konstruktivt forslag til kommende talentmiljø i egen klub.

Hertil kommer logbog og refleksioner over egen læring.

Mødepligt
Der er krav om 100% fremmøde på uddannelsen. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes heller ikke være muligt at færdiggøre uddannelsen på andre hold.

Pris
Prisen for UEFA Elite Youth A inkl. forplejning, overnatning i enkeltværelse i forbindelse med modulerne: 42.500 kr. 

Betingelser ved framelding

 • Indtil 20 dage før uddannelsesstart refunderes 100% til indbetaler.
 • Senere end 20 dage før uddannelsesstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.

Pris for eksamen: 3.800 kr.

Ønsker du at søge om optagelse? Klik venligst på dette link til ansøgningsskemaet: Ansøgningsskema UEFA Elite Youth A 2024-25 

Sidste frist for ansøgning er 1. august 2024.

Vi samler alle ansøgninger sammen og udvælger, hvilke trænere der efter vores mening er bedst kvalificeret.
Alle ansøgere får svar på deres ansøgning medio august 2024.

For yderligere information kontakt:

Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson thma@dbu.dk