UEFA Træneruddannelser

UEFA A
UEFA A

UEFA A

Uddannelsen henvender sig til trænere med gyldig B-licens, der ønsker at arbejde på højere ungdoms- eller senior-niveau. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

For kursister der har gennemført UEFA A.

UEFA A-Licens
UEFA A-Licens
A

UEFA A-Licens

UEFA Elite Youth A
UEFA Elite Youth A

UEFA Elite Youth A

Uddannelsen henvender sig til dig der vil specialisere dig i træning af elitespillere i alderen 15-21 år. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

Kursister, der har gennemført forløbet 100% og har fået godkendt samtlige opgaver, kan gå til UEFA Youth A-licens eksamen. Eksamen har en varighed af ca. 75 minutter og tager udgangspunkt i uddannelsens faglige oplæg, kursistens egne hjemmeopgaver og studietur. Hertil kommer logbog og refleksioner over egen læring.

UEFA Elite Youth A-Licens
UEFA Elite Youth A-Licens
Elite Youth A

UEFA Elite Youth A-Licens

UEFA Elite Youth A-licens

Eksamen

Som et nyt tiltag for at højne det faglige niveau yderligere består UEFA A-eksamen nu af både en praktisk og en teoretisk eksamen.

Målgruppe

For kursister der har gennemført UEFA A uddannelsen, har fået godkendt det individuel skriftlige projekt og bestået de 5 hovedområder

  • Fodboldfaglighed
  • Praktiske trænerfærdigheder
  • Fodboldledelse og personlig udvikling
  • Fysiologi
  • Fodboldanalyse

Formål

Eksamen sigter mod at give kursisten vished om han/hun fodboldfagligt og teoretisk kan begå sig på A-trænerniveau.

Afvikling og tidsforbrug

Praktisk eksamen

Foregår hjemme i din klub med dit eget hold. Som kursist trækker du et emne inden for spillestilsboldens hovedområder. Dette emne skal du træne til den praktiske eksamen således, at emnet stemmer overens med den spillestil, du har beskrevet.

Ved denne træning deltager din DBU trænerudvikler, en DBU censor og dig. Dine medkursister fra din gruppe kan også deltage.

Umiddelbart efter evalueres din træning af din trænerudvikler, censor og dig. 

Du skal bestå denne praktiske eksamen, før du kan indstilles til den teoretiske eksamen.

Teoretiske eksamen

Eksamen afvikles individuelt og består af to dele:

En mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i dit individuelle projekt.

En fodboldcase med udgangspunkt i et videoklip

Ved den teoretiske eksamen deltager du, din trænerudvikler og en censor.

Eksamen har en varighed af 1,5-2 timer.

Bedømmelse

Eksamen munder ud i en af følgende vurderinger:

Bestået - Kursisten erhverver UEFA A-licens.

Ikke bestået - Kursisten erhverver IKKE UEFA A-licens.

I tilfælde hvor kursisten består den ene del af eksamen skal han/hun kun til reeksamen i det område der ikke er bestået. Ved ikke-bestået, er der mod merbetaling mulighed for at gå til reeksamination. Dog maksimalt to gange. Kursisten får besked om bestået/ikke bestået umiddelbart efter eksamen.

Tilmelding

Afholdes efter aftale.

Pris

7.000 kr.

Gebyr for eksamen betales separat forud for eksamen.

Kompetence

Ved bestået eksamen modtager du et elektronisk UEFA A-licenskort på DBU-app´en til brug i Danmark og Europa. UEFA A-licens giver dig mulighed for at søge om optagelse på UEFA Pro eller UEFA Youth A. Bemærk at der som udgangspunkt skal gå 3 år fra gennemført UEFA A-uddannelse til start på UEFA PRO og UEFA Youth A.