Velkommen til DBU Københavns repræsentantskabsmøde 2024

DBU Københavns repræsentantskabsmøde 2024
Dato: mandag den 26. februar 2024
Tidspunkt: Kl. 17:15

Sted: OBS! NY LOKATION: Hotel Scandic Sydhavnen - Sydhavns Plads 15, 2450 København SV.

Parkering: Gratis - registrering af nummerplade og mobilnummer i receptionen

DBU Københavns repræsentantskabsmøde 2024 afholdes mandag den 26. februar 2024 fra kl. 17:15 på HOTEL SCANDIC SYDHAVNEN.

Som noget nyt er DBU København værter for en tredje halvleg, hvor I kan netværke med hinanden og tale med bestyrelsen og medarbejdere fra de forskellige teams i DBU København.  

DBU København sørger for forplejning under mødet samt øl/sodavand/vin i tredje halvleg.

Alle klubber kan tilmelde to repræsentanter. Tilmeld dig her.

Bemærk! Klubber med restancer til DBU København har ingen stemmeret til repræsentantskabsmødet 
Kontakt vores bogholderi på mail: regnskab@dbukoebenhavn.dk 

 

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om DBU Københavns virksomhed.
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse.
 4. Indkomne forslag vedrørende DBU København. *
 5. Forslag fra DBU København-medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/DBU Bredde. *
 6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behand­les på kommende repræsentantskabsmøder i DBU/DBU Bredde.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret re­visor
 9. Valg af 2 kritiske revisorer
 10. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til appeludvalget
 11. Eventuelt

* Forslag som nævnt under punkt 4 og 5 kan stilles af et medlem eller af bestyrelsen og afgøres af repræ­sentantskabet ved simpel majoritet. Forslag skal være DBU Københavns administration i hænde senest 1. januar 2024 j.fr. DBU Københavns love.

Materiale forud for mødet:

Endelig dagsorden, et eksemplar af årsregnskabet for 2023 med revisorens bemærkninger, budgetforslag samt eventuelle forslag udsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødet til alle klubber.