Sankt Marcus Alle

Adresse
Sankt Marcus Alle, Frederiksberg (ved det senere Forum)

Størrelse
1 11M baner

Anlægget indvies
7. oktober 1894 med en opvisningskamp over 30 minutter mellem KB og AB

Første KBU kamp
1903

Sidste KBU kamp
7. april 1924 kl. 13.00 KB - KFUM b i Junior II

Klubber på anlægget
KB

Kildemateriale
KBs jubilæumsbøger

KB etablerer egen bane ved at leje et areal af Ladegårdsmarken ved Skt. Markus Alle og bliver den første baneejende klub i Danmark.

KB lejer 7. juli 1893 ca. 3 tønder land ved Forchhammervej/Rosenørns Alle. Reelt var der tale om et stykke af marken til Christian IVs Ladegård fra 1619. Det pudsige er, at arealet ejedes af Københavns Kommune, selv om det lå i Frederiksberg Kommune. Det får hurtigt øgenavnet Granen (måske en undersættelse af "the ground").

Senere kaldt banen ved Steenstrups Alle. Pengene til anlæggelse af baner m.v. fik man ved tegning af kautionsbeviser. Indviet 7/10 1894 med KB-AB (kamptid 30 min.) 1-0. Senere, 5. maj 1910 spiller Danmark sin første hjemmelandskamp Danmark - England på Granen for 8.000 tilskuere. (Idrætsparken blev først bygget og indviet 25. maj 1911)

Granen forlades i 1925 – KB flytter ind på Peter Bangsvej, som man havde købt året før – små 11 tønder land. Dog efter et lille mellemophold på Genforeningspladsen.