Bag om navnet

Vejen går fra Ålekistevej til Hyltebjerg Allé. Navngivet 15. december 1919 - opkaldt efter fiskerlejet ved Hjørring. Når nye navne var blevet godkendt af Borgerrepræsentationen blev de bekendtgjort ved Rådstueplakater, som blev opslået forskellige steder i byen.

Lønstrup er beliggende ved Jammerbugten 15 km nordøst for Løkken, 24 km sydvest for Hirtshals og 14 km vest for Hjørring. Byen hører til Hjørring Kommune og ligger i Region Nordjylland.

Den 15 km lange Lønstrup Klint strækker sig fra Lønstrup til Løkken og har sit højeste punkt på Rubjerg Knude 90 meter over havet. Rubjerg Knude fyr er delvist begravet i sand og slukket i 1968, da dets lys ikke længere kunne ses fra havet og i 2020 rullet længere ind i land for at sikre sig mod at det styrtede i havet. 

Lønstrup opstod som ladeplads for skudehandelen omkring 1765. Små skuder sejlede med landbrugsvarer, især korn, fra Thy og Vendsyssel til Sydnorge, og så hentede de støbejern og tømmer med tilbage til det træfattige Nordjylland.

Lønstrup fik station på Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane (1913-63). Banen tog en omvej for at komme til Lønstrup, og på den første baneplan var der ikke regnet med station her, men transport af fisk og kørsel med badegæster blev vigtige indtægtskilder for banen. Stationen lå ½ km sydøst for den daværende by. Jernbanen gav et stort opsving i turismen, for nu kunne man tage på endagsudflugt fra Hjørring til badestranden ved Lønstrup. Der kørte særlige badetog med op til 20-30 vogne. Banen anskaffede til dette formål 16 bænkevogne, - lukkede godsvogne, der kunne forsynes med bænke og fungere som 3. klasses personvogne. I Lønstrup blev der i 1914 opført en stor ventehal af træ til badegæsterne når de skulle hjem. Hallen blev uden for badesæsonen brugt til opbevaring af netop bænkene til togvognene. Der var 1½ km mellem stationen og badestranden, og i 1945 var der planer om at forlænge banen til stranden.

Ventehallen er bevaret. Stationsbygningen tegnet af Sylvius Knutzen er bevaret. Syd for stationen er 1 km af banens tracé bevaret som grusvej på Nejstvej mellem Lønstrupvej og Lophavevej.