Bag om navnet

Løjtegården opstod på syv parceller udstykket fra den gamle Ladegård. Løjtegården er sandsynligvis blevet bygget 1784-1785 af Grosserer Christian Hansen. I lang tid var det en udbredt opfattelse, at navnet Løjtegård kom fra det hollandske ord for ladegård. Ideen stammer fra Christian Nicolaisens skriveri om Amager. Løjt betyder dog ikke lade på hollandsk. Betydningen af løjt er stadig ukendt. Navnet opstod lige omkring år 1800.

Gården bestod af 121 hektar, hvilket svarer til næsten 300 tønder land. Jorderne blev gradvist solgt fra blandt andet til villakvarterer og travbanen, som alene stod for 40 tønder land. Den oprindelige gård blev opført i hollandsk stil med meget brede bygninger i fornem bindingsværk. I 1888 blev en ny hovedbygning opført, og det er den vi finder tilbage på Løjtegårdsvej i dag. De gamle bindingsværksbygninger blev revet ned i slutningen af 1950'erne.

I 1924 overgik gården til Sv. Elgaard, - grundlæggeren af Gartneriet Løjtegård