Bag om navnet

Efter sigende skal Peter Bang på en del af sin jord – det sted, hvor han i en del år tilbragte hele sommeren - have betalt for at vejen ”Lindevang” blev etableret allerede i 1861. Den har så givet navn til hele kvarteret incl. skolen. Vejen skiftede navn til Lindevangsvej og senere blev den til Lindevangs Allé.

Lindevangskolens historie går tilbage til slutningen af 1920'erne. De fra start omkring 340 elever blev rekrutteret fra karréerne der lå i et område med Frederiksberg Kommunes dårligste og billigste boliger.