Bag om navnet

Kastrup er en bydel i Tårnby Kommune på Amager. Mod syd slutter Kastrup med lufthavnen, mens den mod nord grænser op til Sundbyerne og mod vest til Tårnby. Kastrup er kendt for at lægge areal til Københavns Lufthavn og som landfæste for Øresundsbroen. Kastrup Station blev (gen)indviet som del af Metroens 3. etape.

Navnet Kastrup er afledt af drengenavnet Karl. I landsbyen Kastrup lå gårdene fra Saltværksvej langs Kastrupgårdsvej, - en nu forvunden vej, - der løb parallelt med nuværende Kastrupvej tæt ved Kastrupgård. I 1834 brændte 6 gårde og 2 huse og et par af gårdene flyttede i den anledning ud af dette landsbyfællesskab. Foruden landbrug levede folk i Kastrup af fiskeri og arbejdede ved de mange industrier, der fra midten af 1800-tallet blev anlagt langs Amager Strandvej.

Befolkningstilvækst og lufthavnens anlæggelse fortrængte fra midten af 1900-tallet de sidste gartnerivirksomheder, der flere steder havde afløst de traditionelle amagerbrug med dyrkning af grovere grøntsager. 

Kastrupgård ligger stadig på Kastrupvej 399. Den er opført i 1753 som landsted for Kastrup Værks grundlægger Jacob Fortling. På en tavle af Saltholmsmarmor over porten ind til Kastrupgård står følgende: ”Efter Kongelig Majestæts allernådigste Privilegium er denne Fabrik bleven bygget og fuldført fra 1749 til år 1753 tilligemed med dette ejendomsgods hvilket til bevis på allerunderdanigste Taknemmelighed blev indhugget den 11. September 1753 i denne Saltholms Marmorsten”. Hovedbygningen fik sit nuværende udseende i slutningen af 1700-tallet, hvor der blev tilføjet en etage. Kun portbygningen står tilbage i sin oprindelige form. I 1957 købte Tårnby Kommune Kastrupgård, og der blev indrettet bibliotek i hovedbygningen. Aktiviteterne blev udvidet efterhånden, som gården blev renoveret, og i 1977 blev grafikmuseet Kastrupgårdsamlingen indviet. Kastrupgård blev fredet allerede i 1924.