Bag om navnet

Holmen er det almindeligt anvendte navn for en række øer i farvandet mellem Sjælland og den nordlige spids af Amager. Disse øer var i mange år hovedbase for den danske orlogsflåde og har gennem tiden været kaldt Gammelholm, Nyholm (som dog kun er navnet på to af øerne), Orlogsværftet, Flådens Leje, Flådestation København, og nu Marinestation København, som er det officielle navn for området.

I over 300 år var Holmen Danmarks største arbejdsplads. I dag har søværnet kun enkelte institutioner tilbage på Holmen, som i stedet er åbnet for offentligheden med boligbyggeri og forskellige offentlige institutioner.
Erik Menved var den første konge, der etablerede flådehavn i København. Senere blev flåden under Valdemar Atterdag flyttet til Vordingborg, men Erik af Pommern flyttede flåden tilbage til København, og Kong Hans oprettede et værft for flådens skibe i byen. Kong Hans betragtes i dag som flådens egentlige grundlægger.
Christian 4. anlagde en "krigshavn" på Slotsholmen, men havnebassinet er for længst fyldt op, og udgør i dag Det Kongelige Biblioteks Have. Et spor af anlægget er de gamle fortøjningsringe. Bygningerne omkring haven var oprindelig forskellige magasiner for flåden, blandt andet tøjhus, provianthus, galejhus m.m.

Efterhånden som skibene voksede, blev Christian 4.s krigshavn for lille, og flåden flyttede til Bremerholm. Her vidner Holmens Kirke, hvoraf en del udgøres af Bremerholms gamle ankersmedje, stadig om flådens tilknytning til området.

Under Christian 6. blev der i 1739 etableret et dokanlæg på Christianshavn, nogenlunde hvor Strandgade i dag ligger. Dette anlæg eksisterede helt op til 1871, hvor det blev overtaget af Københavns Havnevæsen, og dokken blev fyldt op. Navnet "Gammel Dok" vidner stadig om, at her lå i sin tid en del af flådens værft.
Holmen var fra 1690 til 1993 hovedbase for den danske flåde. Efter 2. Verdenskrig, blev der bygget to flådestationer i henholdsvis Korsør og Frederikshavn, men selv om flere aktiviteter flyttede ud til disse flådestationer, bevarede Holmen sin status. I 1991 blev Orlogsværftet dog lukket, og i de følgende år udflyttede flere og flere aktiviteter fra Holmen. 1. maj 1993 blev Flådestation København officielt nedlagt og skiftede status til marinestation. Marinestationens aktiviteter er i dag koncentreret på Nyholm.