Bag om navnet

En fælled (på gammel dansk er fæ = kvæg og lath = landområde) er et fælles græsningsareal, som hører til landsbyfællesskabet. Her havde de forskellige bønder, og i en vis udstrækning også husmændene, oprindelig deres kvæg og heste gående mellem hinanden på græs.

Der er tale om ofte meget store områder - også op til en storby, som København udvikler sig til. Derfor benyttes de åbne fælleder også af især militæret til deres øvelser og derfor oplever fællederne, der kommer til at udgøre Fælledparken, at det hele struktureres til en vis grad. Bl.a. måtte boldklubberne betale for at spille fast på Fælleden udover at have tilladelse fra militæret - hvilket ellers strider mod grundtanken at en fælled skal være til fri fritidsbenyttelse og for alle.