Engvej

Adresse
Engvej 22, 2791 Dragør

Størrelse
2 11M-baner - i 1946 udvidet til 4 baner, senere beskåret igen til 2-3

Anlæg indviet
1927 - første kamp 3. juni 

Første KBU-kamp
2. september 1928 kl. 13.00 Dragør-Dalgas

Sidste KBU-kamp
30. oktober 1999 kl. 15.00 Dragør-Rødovre i Københavnsserien

Klub på anlægget
Dragør

Dragør Kommune overdrager 1924 Dragør Boldklub arealet ved Engvej – en frodig gammel eng, deraf vejnavnet. Etableringen af banen hjælper gårdmandssønnerne fra Store Magleby med - de pløjer og planerer det hele. Med penge rejst gennem anparter (10 kr. lydende på en mursten), fødselsdagsforening, havnefest, revyer og amatørforestillinger kan man indvie i 1928. I starten 2 baner, der i 1946 udvides til 4 mod at afgive et andet hjørne. Omklædning stadig i det lille klubhus på Drogdensvej – var suppleret med en kahyt fra et gammelt orlogsskib og senere igen udbygget med et lille baderum i skikkelse af en stor Carlsberg-øltønde på høje pæle. De gæstende hold henvises til at klæde om hos Elisenborgs keglebane.

Det fremgår af Idrætsbladet, at anlægget er blevet fremvist for en større samling af honoratiores 15. november 1925 - med efterfølgende fest, hvor bl.a. Dragørs nye klubfane indvies. Anlægget skulle angiveligt måle 100x215 meter, der er omhyggeligt indhegnet og rummer fra start 1 seniorfodboldbane suppleret af 1 juniorfodboldbane samt 3 tennisbaner, og det planlægges at anlægge en løbebane omkring seniorbanen samt et klubhus. Der plantes 4.000 hegnstræer, som man kunne tegne "folkeaktie" på og få sit navnskilt sat på et af træerne.

Indvielsen af Dragør Idrætspark sker d. 30 september 1927, med fuld musik - mange honoratiores er mødt frem. Blandt dem DIFs formand, Generalmajor Castenskiold. Efter de mange taler starter man med en intern kamp mellem "De fine" (de uden -sen i deres efternavn) mod "Sen'serne" (de med -sen i deres efternavn) - der dermed bliver indvielseskampen på anlægget. Kampen ender 2-2 og der aftales straks en omkamp senere om den af entreprenør Strøbech udsatte pokal. Dagen sluttes med middag m.v. på Badehotellet.

Det gule hus flyttes, den 28 oktober 1927 (omtale i Amager Bladet).
"Det var Dragør Boldklubs gule omklædningshus, der flyttedes fra den gamle Boldbane på Drogdensvej, til den nye Træningsbane øst for det, der nu hed Dragør Idrætspark. Hele Foreningens Hovedbestyrelse var meget aktiv under flytningen, og man bemærkede bl.a. Kommandør Nørregaard sammen med en yngre Fodboldspiller, forspændt med sele som Heste trækkende Ladvognen med flyttegodset, medens de øvrige Hovedbestyrelses-medlemmer skubbede bag på vognen."

Grundstenen til et nyt klubhus kunne endelig nedlægges i pinsen 1942, samtidig med at klubben fejrede 35 års jubilæum. Og det stod allerede klar i slutningen af april det følgende år. Indvielsesdagen blev noget særligt, idet man havde formået at få Kong Christian Xs bror, prins Knud (der var kommandant på Dragørfortet), til at deltage. Drømmen blev altså til virkelighed - på trods af besættelsestidens dårlige forsyningssituation og almindelige varemangel, men man måtte alligevel i begyndelsen klare sig med koldt vand fra egen brøndboring og en åben pejs samt en kakkelovn til opvarmning.

De samlede byggeomkostninger beløber sig til 73.521,56 kr. - alle skaffet ved lån, tilskud, gaver m.m. De årlige driftsudgifter vil andrage 2.410 kr.; dog har kommunen givet udsættelse de første 5 år på afdrag af de kommunale lån. Amtsrådet har bestemt, at det er kommunen, der skal have skødet på klubhuset, men der er lavet en deklaration, så Dragør Boldklub har den fulde brugsret oplyser Amager Bladet 22. juli 1943. Først senere kommer der centralvarme og i 1956 får man kommunalt vand for første gang – i 1957 får man oliefyr i stedet for petroleumsovnen. I 1980 bygges om og udvides.

I efteråret 1973 får Dragør Boldklub adgang til Hollænderhallen – en gammel tyskerhangar i Store Magleby.

Dragør får af KBUs bestyrelse - beslutning truffet på mødet 18. oktober 1976 - dispensation til at spille ungdomskampe i foråret 1977 på en bane, der måler 59,5 x 102 meter (grundet reparation) - en dispensation, der senere forlænges til også at gælde efteråret 1977.

Dragør Boldklub forlader i 2000 Engvej helt - hele klubben spiller fremover ved Hollænderhallen