Bag om navnet

Den nuværende Avedøre Skole er Avedøres fjerde skole og åbnede dørene i august 1956, klar til at modtage elever til undervisning. De første 25 år bød på store forandringer for skolen, bl.a. flere ombygninger. I starten bestod skolen kun af 2 ud af i dag 4 længer, samt et sløjdlokale og en gymnastiksal. Alle andre bygninger er kommet til senere. En ny skolelov i 1958 med nye krav til undervisningen resulterede også i, at arkitekten måtte lave nogle hurtige tilføjelser til den allerede opførte skole.