Amager Fælled nr. 1

Adresse :
Amager Fælled (Sundholm)

Størrelse :
1 11M-bane

KBU-kampe på anlægget
Har aldrig været brugt til KBU-kampe

Klubber på anlægget :
Boldklubben Sundby (hos os Sundby nr. 1)

Boldklubben Sundby omtaler, at de starter på Amager Fælled, der gik fra Sundholm til Røde Mellemvej, med klubhus i Bernhard Sass´ lille lysthus, der også bliver brugt til omklædning.

1929 lejer man sig ind i den gamle stolefabrik på Tingvej (1200 kr./år) med marketenderi og 3 billardborde.

Senere flytter man til Loen på Grønjordsvej – oplyst ved petroleumslamper.

Derefter går turen til Brigadevej, hvor man oplever lavpunktet : kun 9 medlemmer tilbage – så er det man går sammen med klubben Olympus. Den sammensmeltede klub flytter ind i Afholdsbygningen i Byglandsgade.

I mange år efter afslutningen på Danmarks besættelse under 2. verdenskrig var det en fast beslutning, at man ville satse på at omdanne Amager Fælled til et stort idrætsanlæg med talrige fodboldbaner. Både for at aflaste Sundby Idrætspark på Englandsvej, men også i stedet for at etablere et permanent idrætsanlæg på Kløvermarken. Udviklingen kan følges i Københavns Idrætspark (KI)'s årsberetning, der for 1953 skriver :

Det præciseres, at Kløvermarken-arealet ejes af Forsvarsministeriet, der har stillet det til rådighed for Kommunen og KI under den forudsætning, at skydebanearealet ved Amagerfælledvej til sin tid skal omdannes til park og idrætsanlæg, så Kløvermark-baneanlægget kan nedlægges. KI meddeler i sin årsberetning for 1956 at man regner stadig med at skulle afgive arealet – for i stedet at få Amager Fælledvej-skydebanearealet. Men her skal i givet fald ske et betydeligt jordarbejde før det kan bruges.

KI meddeler i sin årsberetning for 1956, at man regner stadig med at skulle afgive Kløvermarken-arealet – for i stedet at få Amager Fælledvej-skydebanearealet. Men her skal i givet fald ske et betydeligt jordarbejde før det kan bruges.

Det hele falder meget langsomt så til, - Amager Fælledvej-skydebanearealet opgives endeligt som mulig afløser for Kløvermarken, der nu må betragtes som sikret for idrætten. Først i 1985 får Kløvermarken dog status som permanent idrætsplads - KI overtager officielt arealet fra Staten/Forsvaret.
Foto Amager Fælled Sundholmsvej.jpg

Billedet med titlen Sundholm er hentet fra Sundby Boldklubs jubilæumsskrift.