HIK

HIK - Freja 15/5-47

HIK - Randers Freja, 1947
2. Division, 3 - 2