Sønderbro Boldklub af 1925

Sønderbro.jpg (1)

Stiftet
15. august 1925 (1943)

Bedste herrehold
1997-2000 :
Serie 1
1996 :
Serie 2
1994-95 :
Serie 3

Spillested
Kløvermarken

Rækkevinder
1996 :
Serie 5 pulje 17
1996 :
Old Boys 3 B
1995 :
Serie 3 pulje 7
1994 :
Serie 6 pulje 22

Med hos KBU
1994-2000

Bedste kvindehold
1998-2000 :
7M

Spilledragt
Gul trøje samt sorte shorts - fra 1999
Rød trøje samt hvide shorts i 1997
Gul trøje samt sorte shorts - fra 1994

Oprindelig stiftet som Boldklubben 1925 og Arbejdernes Idræts Klub Sønderbro (A.I.K. Sønderbro). De 2 klubber går 1. august 1943 sammen i "Sønderbro af 1925".

I 2000 går Sønderbro af 1925 sammen med SIK Fight og danner Sønderbro Fight.

Boldklubben 1925 stiftes 15. august 1925. Valby Bladet oplyser 20. marts 1925, at der er samlet et hold af tidligere medlemmer fra den nu nedlagte Københavns Sportsforening (KSF), der vil starte en klub. En anden kilde oplyser/supplerer med, at klubbens stiftelse skyldes, at en gruppe arbejdere på Blikemballagefabrikken i Hessensgade 16, gerne ville spille fodbold sammen. I første omgang udfordrer man en anden fabrik i Hessensgade – kampen spilles på anlægget ved Lergravsvej – og taber 0-19. Man indser tydeligt, at man må være flere end de, der arbejder på Blikemballagefabrikken – så man indkalder til en stiftende generalforsamling i Cafe Strandbad på hjørnet af Polensgade og Holmbladsgade 15. august 1925. Det fremgår af Valby Bladet, at B 1925 meget hurtigt søger optagelse i Valby Boldspil Union.

Arbejdernes Idræts Klub Sønderbro (A.I.K. Sønderbro) stiftes 10. januar 1934. Stiftende generalforsamling afholdes i Ungdomshjemmet Geislersgade 17 (også kaldet Falkereden) – forud har man agiteret gennem SocialDemokratens sportssider. Omkring 50 møder frem, stifter klubben og melder den ind i DAI.

Begge klubber holder til på Kløvermarken og begge deltager hos DAI. De slår sig sammen 1. august 1943. Man enes om navnet Sønderbro af 1925. Sammenlægningen kommer i stand efter at et udvalg med 3 mand fra hver af de to klubber – Carlo Grandt, Svend Aage Larsen og Eilert K. Christensen fra B 1925 samt Orla Olsen (formand), Viktor Pedersen (næstformand) og Jette Olsen (sekretær) fra AIK Sønderbro - forinden har forhandlet. For AIK Sønderbro var formålet dels at få adgang til B 1925s klubhus og dels i det hele taget at få sat mere skub i Fodboldafdelingen. I første omgang enes man om navnet A.I.K. 1925 Sønderbro. Først afholder B 1925 sin generalforsamling, hvor man går ind for sammenlægningen – men ikke bryder sig om det foreslåede navn. På AIK Sønderbros ekstraordinære generalforsamling 18. juni 1943 går man ind for sammenlægningen og et forslag fra formand Orla Olsen om at benytte ”Sønderbro af 1925” som navn i et prøveår vedtages med stemmerne 18-3.

Der afholdes derefter fælles generalforsamling 17. august 1943 i Geislergade – hvor man konstaterer, at B 1925 har en kassebeholdbing på 37,65 kr. , mens AIK Sønderbros regnskab viser et underskud på 131,08 kr. Man vedtager følgende ”Sammenslutningen træder i kraft fra 1. august 1943 og er betinget af, at såfremt 2/3 af en af klubbernes medlemmer ikke er tilfreds med samarbejdet, kan man gå tilbage til de forhold, der bestod før 1. august 1943”. Som formand vælger man Orla Olsen, mens Svend Aage Larsen bliver næstformand. Som klubdragt vælger man B 1925s gul bluse og sorte shorts.

Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling 1. marts 1945 i Geislergade – her enes man om at bibeholde navnet ”Sønderbro af 1925”.

I 1936 får AIK Sønderbro af Flyvestation Kløvermarkens kommandant tildelt bane 2. I 1937 køber man et klubhus – 7 x 10 alen for 400 kr. med de 100 kr. i udbetaling. Da Sønderbro af 1925 dannes i 1943 bygger man de to klubbers klubhuse sammen. I 1947 sælger man klubhuset for 1.500 kr. samtidig med at man får håndbold- og fodboldbane i Sundby Idrætspark. I 1952 flytter man så tilbage til Kløvermarken. Samtidig overtager man medlemmerne fra Boldklubben Lyn. I 1956 må man opløse sin fodbold-ungdomsafdeling. I 1973 flytter fodboldspillerne til nye omklædningsrum i Herjedalsgade.

Sønderbro træder ind i KBUs turnering i 1994 – med 3 seniorhold. KBU er ikke længere i besiddelse af et kampprogram for denne sæson. I 1995-kampprogrammet optræder man med kontaktadresse hos Jimmy Rohardt Sørensen, Breslaugade 12, 3 tv, 2300 S – og med hjemmebane på Kløvermarken.

I 2000 går Sønderbro af 1925 sammen med SIK Fight i Sønderbro Fight. Forinden når man at indvie sit nye klubhus på Kløvermarken 19. august 2000.

Se også korte historier nr. 30

Jubilæumsbøger og skrifter fra klubben
(findes hos DBU København)

Udpluk af Fodboldklubbens protokoller 1934-69

Sønderbro af 1925 - 50 år