Boldklubben Olympia

Olympia_1921.png

Stiftet
(1. juni 1928)

Bedste herrehold
se underside

Spillested
Kløvermarken
Sundby Idrætspark

Rækkevindere
se underside

Med hos DBU København
1928/29 til nu

Bedste kvindehold
2022 efterår : Serie 2
1984 : trækkes
1983 : Serie III
1982 : Serie II
1977 : trækkes

Spilledragt
se underside

Er en direkte videreførsel af Ydun Amager

Klubben blev stiftet i 1921, da nogle drenge fra Sverrigsgade-området spillede kampe på Amager Fælled mod andre gadehold. Man enedes om at kalde klubben for Ydun, men blev nødt til at skifte navn, da det viste sig, at en klub på Frederiksberg også hed det. Man enedes så om klubbens nuværende navn, efter at det havde været i skarp konkurrence med andre navne, bl.a. Arsenal !!

Boldklubben Olympia overtager Ydun Amagers plads i KBUs turnering med virkning fra sæsonen 1928/29 med 2 seniorhold. Kontaktadressen er hos Hr. Hans Rosenqvist, Sverrigsgade 47, st. S - reelt er det eneste, der skiftes ved navneskiftet kontaktadressen. Bane og klubdragt er uændret. Året efter tilmelder man sit første juniorhold. Debutkamp som Olympia er 9. september 1928 hjemme mod Star (Olympia vinder 3-2). Navneskiftet fra Ydun til Olympia vedtages på en generalforsamling afholdt 23. februar 1928. I KBUs første år optræder også en Boldklubben Olympia - er med fra 1903/04 til 1909/10 - men de to klubber har udover navnet intet til fælles. Først 6. oktober 1933 søger Olympia (nr. 2) om at blive fuldt = ordinært KBU-medlem.

Klubhuset er nu beliggende på Englandsvej 202. Egentlig var det et levn fra krigen, en tyskerbarak, som man havde på Røde Mellemvej 15, S. Det blev senere rykket til Englandsvej 202 og udvidet med frivillig hjælp af klubbens medlemmer, både via arbejdskraft såvel som økonomisk hjælp, da man ikke fik nogen støtte fra de offentlige instanser. Finansieringen skete via medlems-aktiebreve på fra 5 kr. til 100 kr. - i alt skulle der bruges 6.000 kr.

Indtil år 2000 spillede og trænede man i Sundby Idrætspark, som kun ligger ca. 1 km. fra klubhuset. Derefter blev man tvangsfjernet over til Kløvermarken, som nu er hjemsted til kampe såvel som træning, d.v.s. klubbens 1. hold har dog fået lov til at spille deres kampe på kunststofbanen i Sundby Idrætspark.

En sag, der har fyldt en del internt i Olympia og i dets klubblad, men også i dagspressen, var da klubbens 1. hold forlod banen 17 minutter ind i 2. halvleg af efterårets næstsidste kamp 23. november 1947 mod Hellas. Bagud 0-5. Årsag : man var stærkt utilfreds med dommer Ødbert Christensens kendelser. Man beskyldte dommeren for at være pjaskfuld. Kampen var blevet overværet af en KBU-repræsentant, der "intet havde at udsætte på dommerens kendelser i 1. halvleg" - kendelserne i de 17 minutter, som 2. halvleg varede, var måske lidt tvivlsomme hist-og-pist, men ikke graverende fandt han. Det kom siden frem, at dommeren havde været til familiefest dagen i forvejen - et sølvbryllup - og på vej til kampen havde været inde på et værtshus, hvor han skulle have udtalt noget i retning af "jeg skal nok få de Olympia ned med nakken". Olympia erkendte det forkerte i at være gået fra banen - man skulle have spillet videre under protest. KBU besluttede straks, at alle 11 spillere skulle have foreløbig 1 spilledags karantæne - så Olympia måtte stille op med 2. holdet i efterårets sidste kamp og tabte. Senere afholdt KBU et afhøringsmøde 10. december, der mundede ud i, at "man ikke fandt tilstrækkeligt bevis for, at dommeren havde været fuld". Olympia fik en bøde på 100 kr., anføreren fik 3 spilledages karantæne i alt, resten af spillerne gik fri, og holdlederen fik ½ års karantæne som spiller og leder. Olympia mente at have haft en aftale med Hellas inden kampens start på, at nu gik man i gang med Ødbert som dommer (begge hold skulle være af den opfattelse, at han var en del påvirket), men hvis man fandt kendelserne for horrible, kunne man stoppe kampen. KBUs kendelse blev appelleret helt til tops - til DBU, der indkaldte parterne til møde hos Leo Frederiksen, DBUs formand, på dennes kontor på Rådhuspladsen lørdag 14. februar kl. 16.15. DBU endte med at stadfæste KBUs kendelse, men samtidig fik dommeren en alvorlig reprimande for sine udtalelser undervejs før og i kampen. Olympia var meget utilfreds med, at det ikke var blevet stadfæstet, at dommeren havde været fuld - klagede over, at KBUs formand Oscar Olsen ikke havde bakket dem nok op som klub, og ikke mindst var vreden vendt mod Aftenbladets sportsredaktør "Julle", der ikke havde villet optage et indlæg fra Olympia i bladet, men ovenikøbet havde kontaktet dommeren og foreholdt ham visse af Olympias påstande i deres indlæg, og ladet det indgå i sin egen artikel. Den forurettede Olympia-leder, Holger Hansen, var dog ikke mere pas på KBU, end at han i mange år sad i KBUs UK for det udvalgte seriehold og fungerede som dets holdleder ved flere lejligheder.

Der optræder en Boldklubben Olympia i KBUs tidligste start (Olympia nr. 1) - ligesom en "Olympia" er medstifter af Valby Boldspil-Union i 1913. De to tidligere Olympia-klubber har næppe noget tilhør til Olympia af 1921.

Olympia er en helligdom i det antikke Grækenland, hvor de antikke olympiske lege afvikledes - og dermed forbundet til idræt i al almindelig og et populært navn at give sin idrætsforening.

Se også plakater

Olympia 1921 gammel.jpg

ældre logo

DBU København Fodboldmagasin

2009/4 : Olympia er ovenpå igen
2015/3 : Samarbejdets svære kunst

Scrapbøger hos DBU København

Olympia 1943/44 – 1965
Indeholder et enkelt foto af klubbens ynglingehold fra 1939/40
a. Udvalgte kampe gennem årene for klubbens 1. hold
b. 35 års jubilæet – festsangene
c. Større afsnit om sagen, hvor Olympias 1. hold udvandrede fra en kamp og taberdømmes med et par karantæner til følge
d. Større afsnit om KBUs udvalgte Seriehold, hvor en Olympia-leder var holdleder og UK-medlem
e. Carl Frederiksens mindepokal

Idrætsbladet – udklip med klubportrætter
Omfatter en række udklip med artikler om københavnske fodboldklubber, fodboldklubber i Provinsen og enkelte andre danske sportsklubber – fra perioden 1934-1943

Olympia – kort omtale op til 20 året (artikel 1941)

Foto Olympia klubhus.jpg

Klubhuset er nu beliggende på Englandsvej 202. Egentlig var det et levn fra krigen, en tyskerbarak, som man havde på Røde Mellemvej 15, S. Det blev senere rykket til Englandsvej 202 og udvidet med frivillig hjælp af klubbens medlemmer, både via arbejdskraft såvel som økonomisk hjælp, da man ikke fik nogen støtte fra de offentlige instanser. Finansieringen skete via medlems-aktiebreve på fra 5 kr. til 100 kr. - i alt skulle der bruges 6.000 kr.

Foto Olympia klubus 2.JPG

Kilde : Københavnsk Fodbold 2009 september

Foto Olympia klubhus indre.JPG

Kilde : Københavnsk Fodbold 2009 september

Olympia 2021

Olympia fejrer 100 års jubilæum som klub 21. juli 2021

Olympia 2 2021

Gårdhaven ved 100 års jubilæet juli 2021