FIX 50 år

Boldklubben FIX 50 år – 1924-74 (hentet fra FIXs hjemmeside)

Resume : Indledes med et forord (s. 2) af en af klubbens stiftere, Svend Christensen. Han beretter, at han dels var med i egenskab af FIX-leder ved stiftelsen af Småklubbernes Sammenslutning (S.S.) i 1926 og de senere møder med KBU og DIF (Leo Frederiksen og Oberst Sander) om etablering af en C-række - forhandlinger, der endte negativt med at KBU opfordrede FIX og andre til at opløse sine klubber og i stedet melde sig i de eksisterende KBU-klubber. I stedet omdannede man S.S. til Arbejdernes Boldspil Union (ABU) på initiativ fra daværende redaktør af Socialdemokratens Sportstidende, Aage Hermann – så kunne man få støtte fra Fagforeningerne, hvorfor man vedtog det i marts 1929. Senere omdøber man ABU til DAI. Formanden i 1974 beklager sig i sit indlæg over, at for mange DAI-klubber udviser manglende interesse for ungdomsarbejdet.

Skriftet indeholder derefter en kronologisk gennemgang af de første 50 år.

1924 : FIX er stiftet på initiativ af en flok 16-17 årige drenge, der boede i Vølundsgade. I starten enedes man om at spare op til en ny fodbold – den gamle var købt i AB for 5 kr. – så man betalte 25 øre per uge. Men en ny kostede 45 kr. Støvler var billigere at købe – de kostede 5 kr. hos ”den hellige” skomager i Stengade – tilnavnet fordi han gav særrabat til KFUM-medlemmer. Derfor lod man et KFUM-medlemskort gå på omgang. Selve stiftelsen sker på et møde i porten til gennemgangen Vølundsgade 26 den 20. september 1924 – som første bestyrelse vælges Kaj Christensen (formand), Johannes Bendixen (sekretær) og Svend Christensen (kasserer), der alle 3 boede i nr. 26.

1925 : De første kampe var gade- og privatkampe. Man trænede på Nørre Fælled – i starten brugte man kosteskafter som målstænger, senere lavede man nogle mål, som man bar frem og tilbage. Omklædning i grøften – dog lejede man isbodens lysthus til omklædning for gæstehold.

1926 : Man starter herregymnastik i en gymnastiksal på Prinsesse Charlottegades Skole. Fodboldtræningen flyttede man fra Nørre Fælled til Klosterfælleden med omklædning i Café Samsø. Småklubbernes Sammenslutning (S.S.) stiftes – man får Henri Nielsen, der nu var FIXs kasserer, indvalgt i bestyrelsen. Da der også optages en klub ved navn FIX Amager tager man navnet FIX Nørrebro.

1927 : S.S. omdøbes i slutningen af året til Arbejdernes Boldspil Union (ABU) – fortsat med Henri Nielsen fra FIX som turneringsleder. Samme år starter man bordtennis i Afholdshjemmet Griffenfeldsgade 7 over gården.

1929 : ABU omdøbes til DAI – Henri Nielsen fortsætter som turneringsleder. Man beslutter at flytte omklædning fra Cafe Samsø til Cafe Luna.

1932 : DAI får lokaler på Blegdamsvej 60 med billard, bordtennis og boksehal. FIX starter derfor billardafdeling på Tagensvej i et gammelt maskinværksted (2 billardborde + 2 bordtennisborde samt marketenderi). Desuden startes dame-markhåndbold.

1934 : Medlemmerne spiller revystykket ”Svigermors overmand”

1935 : Svend Christensen bliver første FIXer på Dansk Arbejderlandshold – møder Sovjet i Idrætsparken. Man nedlægger damehåndbold og herregymnastik. Kontingentet sættes op fra 0,90 kr. til 1,00 kr. per måned.

1937 : FIX flytter fra Klosterfælleden og Café Luna til Ryparken – træner i Vognmandsmarken.

1938 : Man indgår samarbejde med P.T.I.F og Cegas om lokalet på Tagensvej

1940 : Man er tæt på at nedlægge klubben – men et nødudvalg på 4 kører klubben videre på lavblus og opsiger lejemålet på Tagensvej.

1941 : Der var en kraftig nedgang af medlemmer – derfor slår man sig sammen med BK Velo. Krigen gør, at man må flytte tilbage til Fælleden – men sammenslutningen med Velo gør, at man har klublokaler i Ny Kro på Utterslev Torv.

1942 : Man får tildelt baner ved Brønshøj Kirkevej – uden klubhus, så man klæder om bag buskene og tager bad i Mosen. Senere på året får man adgang til Stadsgartnerens gamle redskabsskur (uden vand og uden toilet).

1943 : Man får man ungdomsfodbold igen – bl.a. Bent Hansen (senere B 1903er).

1946 : FIX optages i Brønshøj-Husum Forenede Sportsklubber.

1948 : Man får lokum og rengøringsartikler i klubhuset – men ikke brusebad.

1950 : Man opretter afdelingen ”Gl. FIX”. Man bliver forespurgt om man vil være medlem af SBU – spillerne er meget positive, men bestyrelsen siger nej p.g.a. de dyre rejseudgifter.

1951 : KI – der ”ejer” Brønshøj Kirkevej – giver banetid og ret til at benytte ”klubhuset” til BK Fight

1952 : BK Fight lukker og de fleste melder sig FIX

1953 : Endelig kommer der tegninger til et nyt klubhus på Brønshøj Kirkevej – indtil det står færdig kan man benytte L.K.s klubhus til turneringskampene.

1957 : Man stiller Gl. Fix i bero

1966 : Klubhuset udvides med dommeromklædningsrum.

1968 : Bent Hansen (B 1903) skænker sin BT-fodbold til FIX.

1972 : Man starter damefodbold – men det kan ikke ske i DAI. Derfor tilmelder man sig KBU som ”FIX United” med damehold + dameynglinge.

Særafsnit om ”Gl. FIX” :
Stiftes i marts 1950 på foranledning af Henri Nielsen og Svend Christensen. Man indgår særoverenskomst med moderklubben om nedsat kontingent og får lov til at stå for salg af øl/sodavand i klubhuset. Undervejs ligger man underdrejer i 9 år – 1958-67 – p.g.a. svigtende medlemstilgang.