Frederiksholm 50 år

Boldklubben Frederiksholm 50 år – 1928 – 1978

Omfatter Boldklubben Frederiksholm I + Boldklubben Als + Boldklubben Als Frederiksholm + Boldklubben Frederiksholm II

Boldklubben Als Frederiksholm
Da Als og Frederiksholm går sammen i 1951 har man 4 seniorhold, 2 juniorhold, 3 drengehold og 4 lilleputhold – og næsten et ynglingehold. Man nyder godt af, at Chang Valby opløses i midten af 1950erne – flere af spillerne melder sig i Als Frederiksholm og bliver mangeårige profiler her. I starten er de ikke mindst med til at danne et lukket 4. senior. Det lidt kringlede navn Als Frederiksholm volder lidt problemer – ikke mindst fordi mange forveksler dem og AIK Frederiksholm, og hvad er ”Als”. I klubbladet kommer der op gennem 50erne flere forslag til navneændring – det hele ender med at man i 1961 vedtager at gå tilbage til slet og ret at kalde sig Boldklubben Frederiksholm.