Lys forude

Man behøver ikke at være nogen stor profet for at se, hvor det bærer hen med Fælledklubberne – der er nemlig kun en vej og det er nedad. Sådan summerede Unions medlemsblad situationen op i midten af 1950erne. Og det gjaldt både ØB, HB, Heimdal, Viktoria, Borup og sidst men ikke mindst Union. ØB nu i Københavnsserien mod for få år siden i 1. division. De andre tidligere i A-rækken, nu i lavere rækker.

Årsagen lige for – Østerbro var blevet en gammelmandsbydel på det tidspunkt. Når der så samtidigt eksisterer ca. 15 arbejderklubber samt ca. 20 firmaklubber, der også skal have deres spillere fra Østerbro, måtte det være indlysende for enhver, at Fælledklubberne var dødsdømte.

Medlemsbladet stillede sig selv spørgsmålet ”Er der da slet ingen redning for Union”. Gav også selv svaret ”Jo - for vi flytter ud på Genforeningspladsen. Til en ny træningsbane dér”.

Og det skete – per 1. juni 1955 kunne Union bosætte sig på Genforeningspladsen. Man grad tørre tårer over at måtte forlade Fælleden. Fælledklubhuset var revet ned – man havde været hjemløse og nærmest klubløse siden. Det havde taget tid at få flytningen i orden – i 1949 havde Union henvendt sig til Idrætsparken. Men det havde først givet pote, da Union og NKU gik sammen – da havde NKU allerede indgået kontrakt med Københavns Idrætspark som administrator og fået tildelt tid på Genforeningspladsen.

Alt var dog ikke fryd og gammen fra dag 1 på Genforeningspladsen. 1. seniors resultater var ikke henover efteråret 1955 blevet bedre. Men lys forude – spillerne trænede oftere og mere igennem end tidligere nu på eget anlæg, og bredden havde forbedret sig mærkbart efter flytningen fra Fælleden. Der var kommet liv i og over Union igen – ikke mindst ungdom – rødt/hvidt i fuldt flor modsat det tidligere grå indtryk fra Fælleden.

Godt nok havde de tilbageværende klubber på Fælleden fået nyt klubhus – men det var dyrt at leje sig ind og lokalerne var efter Unions mening lige så kolde og ufestlige som ude i Valby. Uden hygge af nogen art – med alle husets rør og installationer gående nøgent igennem lokalerne. Anderledes hygge på Genforeningen.

Kilde : Unions medlemsblade 1955

union 1.gif

Kilde Unions klubblad 1955

Foto Genforeningspladsen 1954.jpg

Det var, hvad Union flyttede ud til - her set fra luften i 1954.

Foto Genforeningspladsen Union klubhus 1955.JPG

Det første klubhus på Genforeningspladsen i Unions tid.