Har I lønnede medarbejdere i jeres klub? Så læs med her.

Loven om arbejdstid er blevet ændret, og fra den 1. juli 2024 skal alle foreninger kunne dokumentere arbejdstiden for deres lønnede ansatte. Samtidig skal I huske, at der er regler for, hvor meget og hvornår man må arbejde.

Den enkelte klub har pligt til at sørge for et system, som gør det muligt at måle den enkeltes daglige arbejdstid. Det er både arbejdstid, ferie, sygdom og fridage, der skal registreres. Men der er metodefrihed i forhold til hvordan, så alt fra et Excelark til et en specifik IT løsning er godkendt. 

DBU København har forespurgt DBU IT/HR om der vil blive inkluderet en løsning i KlubOffice eller andre DBU-systemer. Svaret er, at det gør der ikke, da det ligger udenfor de strategiske beslutninger af, hvad DBU’s it-systemer skal kunne.

Mulige løsninger

Der er gode muligheder for at udnytte digitale løsninger til tidsregistreringern. På DGI’s Facebook side ”Digitalisering i Idrætsforeninger” ligger nogle bud på muligheder, som klubberne evt. kan vælge at bruge. 

 Digitalisering i idrætsforeninger | Facebook

Bliv klogere i den gode guide
I kan læse meget mere i den juridiske vejledning 'Guide til arbejdstidsregistrering', som DIF og DGI har lavet til foreningerne. Guiden giver svar på en række spørgsmål som: Hvem skal tidsregistrere? Hvorfor overhovedet registrere? Hvordan gør I det? Hvad med GDPR? - og meget mere.

Regler for pause, arbejdstid og hvile

De vigtigste ting at være opmærksom på er:

  1. Pauser: Mere end seks timers arbejde på en dag giver ret til pause.
  1. 48 timer på en uge: Over fire måneder må den ugentlige tid på arbejde ikke være over 48 timer i gennemsnit.
  1. 11 timer på en dag: Mere end 11 timers arbejde på en dag skal følges af 11 timers hvile inden for i alt 24 timer.
  1. Fridøgn: Der skal være en ugentlig fridag.