Der har været en betydelig vækst i holdtilmeldinger til efterårets ungdomsrækker sammenlignet med for et år siden. Væksten er fordelt på U14 Drenge, U16 Drenge, U17 Drenge, U13 Piger og U16 Piger, mens det er status quo på øvrige årgange. Fordelingen på rækkeniveauer er uændret.

Det er meget positivt at se udviklingen i antal turneringshold i U16 og U17 rækkerne, som traditionelt er svære årgange at fastholde. Væksten for U16 Drenge og Piger samt U17 Drenge er tilsammen på ca. 20 %., hvor U16 Drenge er højtflyvende med en vækst på over 25 %.

Frist for Indsigelser

Indsigelser mod indplaceringer i ungdomsrækkerne skal være DBU København i hænde senest fredag den 28. juni 2024 klokken 09:00 på turnering@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme. Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.

Kontakt: turnering@dbukoebenhavn.dk