Kort om ’Hovedet, Kroppen, Klubben’

’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er en aktivitet, der besøger fodboldklubber i hele landet i løbet af foråret, sommeren og efteråret 2023, og har til formål at introducere børn og unge for både fodbold, leg og foreningslivet.

’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er en aktivitet med fokus på samarbejde mellem fodboldklubberne og en lokal skole. Værtsklubben inviterer op til 160 ind – og udskolingselever til en ’Åben Skole’ dag, der både består af en undervisningsdel og en aktivitetsdel. Formålet med aktiviteten er at rekruttere børne- og ungdomsspillere samt unge frivillige til fodboldklubberne. Læs mere om ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ her.

Din profil

Vi søger personer, der har erfaring fra foreningslivet eller aktiviteter for børn – fx som spiller, træner, frivillig, pædagog eller lærer – og har lyst og mod på at introducere børn og unge til dette. Du skal gerne være udadvendt og god til at omgås og inspirere både de frivillige i klubberne samt de deltagende børn. Desuden skal du være ansvarsbevidst, løsningsorienteret og være komfortabel med at tale foran større forsamlinger. Det vil desuden være en fordel, hvis du har erfaring med undervisning (fx ved at have været træner eller lærervikar), da der i ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ indgår et undervisningsmodul for både ind– og udskolingen.  

Det er derudover et krav, at du har et kørekort til personbil, da du selv skal køre materialerne til afviklingerne ud i en mindre varebil. Desuden skal du have ren børneattest.

Afviklingerne er fordelt over et geografisk stort område (eksempelvis hele Sjælland), så du skal være forberedt på til tider at køre langt og udvise en vis fleksibilitet. Overnatninger kan også forekomme.

Det skal du blandt andet lave som instruktør

 • Køre materialesættet ud til afviklingsklubber i en varebil, DBU stiller til rådighed
 • Være ansvarlig for gennemførelse af afviklinger af ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ i de respektive klubber (i samarbejde med en kollega)
 • Stille materialerne op og tage dem ned igen efterfølgende
 • Instruere udskolings elever i, hvad deres opgave er under afviklingerne
 • Pakning/udpakning af varebilen før og efter sæsonafslutning
 • Koordinere overdragelse af varebilen med de øvrige instruktører
 • Løbende bidrage med inputs til aktiviteten samt deltage i den afsluttende evaluering

Det tilbyder vi dig, når du bliver instruktør

 • Et afvekslende og ansvarsfuldt job i fodboldens og idrættens verden
 • Erfaring med at afvikle events for børn og unge
 • Masser af udfordringer og sjove oplevelser i fællesskab med både børn og voksne
 • Grundig instruktion og oplæring
 • Support og sparring med DBU’s projektkoordinator
 • Minimum to samlinger med de andre instruktører og den tilknyttede administration
 • Mulighed for eventuelle andre instruktøropgaver og ad/hoc opgaver i DBU-regi
 • DBU-tøjpakke  

Løn og vilkår

Arbejdstid:

Arbejdstid: Udgør en gennemsnitlig arbejdsuge på 10-12 timer. Der kan være mulighed for tilbud af yderligere ad/hoc og instruktør opgaver, der går udover det tidsestimat. Afviklingerne ligger på hverdage fra kl. 8-15, herudover skal der påregnes kørsel til og fra afviklingsstedet.

Arbejdet er fordelt i perioden primo april – primo oktober 2023. Der vil ikke være mulighed for vagter i skolernes sommerferie, da ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ holder sommerpause.

Timeløn:

140 kr. Ekskl. Feriepenge.

Arbejdssted:

Som team skal I betjene fodboldklubber i hele landet, men vagterne bliver som udgangspunkt fordelt efter bopæl. 

Yderligere spørgsmål?

Mathias De Krak 2021 Red
Projektkoordinator Mathias De Krak
eFodbold, Hovedet, Kroppen, Klubben, Formandslounges 4647 3507