I mandags var det tid til årets første møde i DBU Københavns formandsklub, hvor 25 fodboldledere fra nogle af Danmarks største fodboldklubber var samlet for at få seneste nyt om udviklingen i DBU Bredde og dansk fodbold.

DBU Bredde-situationen
Forud for mødet kom pressemeddelelsen fra 8. marts 2023 om at ”DBU Bredde er klar til samarbejde”, hvilket var afsæt for en god debat om samarbejdet i dansk breddefodbold. De fremmødte klubber forsøgte blandt andet at få en forklaring på, hvorfor det har taget 12 måneder at få parterne i DBU Bredde til at tale sammen. 

Jesper Møller lagde ikke skjul på, at det også er kommet bag på ham, at det har været så svært at finde en konstruktiv vej for samarbejdet, da han ikke tidligere har haft oplevelsen af at DBU Bredde og Lokalunionerne ikke kunne enes – eller finde frem til fælles løsninger. Derfor gik Jesper Møller ind i sagen som mægler med det formål, at få de seks parter til at tale sammen. Mødet for to uger siden i Aalborg har nu åbnet op for dialog og en fælles erklæring fra alle lokalunionerne om at man er klar til fremadrettet samarbejde i DBU Bredde-regi.

Behov for samarbejde i dansk fodbold 
Jesper Møller lagde generelt vægt på nødvendigheden af samarbejde, fordi dansk fodbold står over for en række fælles udfordringer, som kalder på handling. Formanden fremhævede blandt andet manglen på fodbolddommere som et problem, der ikke bare er lokalt eller nationalt, men skaber udfordringer for fodbolden i hele Europa, hvor UEFA anslår, at der samlet set mangler 70.000 fodbolddommere. Her arbejdes nu på et samlet udspil, som skal sikre rekruttering og fastholdelse af dommere i fremtiden. Flere dommere spiller også ind i en anden af Jesper Møllers kæpheste, som handler om en generel styrkelse kernedriften og udvikling af turneringstilbud, som tilgodeser flest mulige. 

Efter Jesper Møllers indlæg blev der netværket mellem klublederne, som også fik en rundvisning i Nørrebro Uniteds lokaler inden DBU Københavns formand, Flemming Jensen, gav en kort status og kom med sit syn på situationen i DBU Bredde. 

Det er positivt, at der er en fælles erkendelse blandt lokalunionerne om at vi skal videre. Selvom vi ikke er blevet enige om konkrete beslutninger, er der nu en åbning, som forhåbentligt kan føre os tilbage til en samarbejdskultur i DBU Bredde, hvor vigtige beslutninger bygger på konsensus. Det er et skridt i den rigtige retning og helt afgørende for at komme videre. Flemming Jensen, DBU Københavns formand

Prioriterede indsatser i 2023 
DBU Københavns administration fulgte op på formandsklubbens aktiviteter i 2022, og præsenterede de indsatser som DBU Københavns bestyrelse har valgt som pejlemærker for arbejdet i 2023. Her blev der blandt andet talt om behovet for udviklingen af et nyt format for børnestævner, DBU Københavns håndtering af kommunale udfordringer i forhold til banefordeling, booking og gebyrer i Københavns Kommune samt om udformningen af den nationale pigesatsning Get Movin' i DBU Københavns område.

DBU Københavns formandsklub samles næste gang den 12. juni Hvidovre IF - læs mere her. Det er gratis for klubformænd at deltage i netværket.