De nye medlemstal fra Danmarks Idrætsforbund er både opløftende og interessant læsning for fodboldklubberne i DBU Københavns område. Samlet set går klubberne frem med 2.762 nye medlemmer – heraf 2.418 medlemmer under 18 år. DBU Københavns medlemstal er således 53.236 medlemmer i 2022 mod 50.474 medlemmer i 2021 (en procentmæssig fremgang på 5,47%). Den flotte medlemsfremgang glæder DBU Københavns formand, Flemming Jensen.

Vi er glade for at vi endnu engang går frem på medlemssiden i DBU København. Der skal lyde en kæmpe ros til klubberne og de mange frivillige, som gør en uvurderlig indsats for fodbold og foreningslivet. I en tid, hvor børn og unges trivsel fylder meget i samfundsdebatten er det glædeligt, at fodboldens fællesskaber tiltrækker og fastholder endnu flere. Flemming Jensen, formand DBU København

Bedre fat i de unge

Den største fremgang er blandt de 13-18 årige, som traditionelt set er en aldersgruppe, hvor mange klubber tidligere har oplevet frafald og stagnering i medlemstallene. Den kurve er knækket i 2022 med en medlemsfremgang på 1.052 medlemmer i aldersgruppen. Der er også fremgang blandt de yngre børn i alderen 7-12 år, hvor 1.254 flere børn har fundet vej til en fodboldklub i 2022. En af de klubber, som har oplevet en eksplosiv vækst i de senere år er BK Fix, som er gået fra 578 medlemmer i 2018 til 958 medlemmer i 2022. 

 – Jeg tror det handler om det lange seje træk, hvor vi er lykkes med at få børne- og ungdomshold i alle årgange. Vi har fået opbygget et godt rygte i lokalområdet, hvor vi er blevet kendt som en familievenlig klub med et trygt og udviklende børne- og ungdomsmiljø både på pige og drengesiden, siger Sune Blom, som er formand i BK Fix.

Flere piger til fodbold

Pigefodbolden er et strategisk indsatsområde for både DBU og DBU København. Derfor er det også glædeligt, at der endnu engang er medlemsfremgang på pigesiden. I aldersgruppen 13-18 er fremgangen størst med 250 nye piger, men også i de yngre årgange er der medlemsfremgang. Til gengæld er der en mindre tilbagegang på seniorsiden blandt de 19-39-årige, hvor klubberne samlet går tilbage med 129 medlemmer.

Københavns Kommune i top

De nye medlemstal viser også kommunale forskelle i DBU Københavns område. I DBU Københavns fem kommuner er medlemsfremgangen størst i Københavns Kommune, hvor medlemstallene samlet er steget med 2.230 spillere (7,49%) fra 31.125 medlemmer til 33.455 medlemmer . Det er særligt børne- og ungdomsfodbolden, som vokser i Københavns Kommune på trods af facilitetsmanglen i flere byområder. De fem klubber med størst medlemsfremgang er BK Skjold, Nørrebro United, BK Union, BK Fix og BK Frem.

De store klubber bliver større

De nye DIF-tal viser, at 19 klubber i DBU Københavns område har mere end 1.000 medlemmer. I 2012 var tallet 11. Ifølge de nye DIF-tal er det også de store medlemsklubber, som har succes med at rekruttere nye medlemmer. De 19 største klubber har en samlet medlemsfremgang på 4.707 medlemmer mens klubber med 250 til 1.000 medlemmer samlet set går tilbage med 1.971 medlemmer. Et vigtigt forhold er dog, at antallet af klubber med mere end 1.000 medlemmer er vokset fra 16 klubber i 2021 til 19 klubber i 2022, men tendensen er tydelig og kalder på refleksion og bedre understøttelse af de mellemstore klubber, mener DBU Københavns formand Flemming Jensen.

 – En antagelse kunne være at de klubber, som har ansatte ofte løfter flere opgaver og aktiviteter, hvilket påvirker medlemstallene. Det er vigtigt at vi også får det næste lag af klubber med, og her vil vi gerne i dialog med klubberne, så vi i højere grad kan understøtte de foreninger, som har imellem 250 og 1.000 medlemmer, forklarer DBU Københavns formand Flemming Jensen.

Flere seniorklubber har fremgang

Medlemsvækst er dog ikke alene knyttet til klubstørrelse. Antallet af medlemmer i klubber med mindre end 250 medlemmer er samlet set steget i 2022 fra 7.216 til 7.242. Blandt de mindre klubber med størst medlemsvækst er fx B1960, som er gået fra 87 medlemmer til 149 medlemmer og Christiania Sports Club (CSC), som er gået fra 97 medlemmer til 163 medlemmer.

Evt. spørgsmål til medlemstal rettes til Dan Pedersen, danp@dbukoebenhavn.dk 

Overblik over medlemstal fordelt på alder og køn

Drenge/Herrer

Alder 0-6 år 7-12 år 13-18 år 19-24 år 25-39 år 40-59 år 60-69 år +70
2022 4.964 11.807 7.391 5.778 9.409 3.385 786 572
2021 4.909 10.667 6.614 6.091 8.811 3.377 780 511

Pige/Kvinder

Alder 0-6 år 7-12 år 13-19 år 19-24 år 25-39 år 40-59 år 60-69 år 70+
2022 965 2.853 1.823 1.115 1.622 596 46 31
2021 909 2.746 1.573 1.178 1.688 560 40 20

DIF har i år åbnet for muligheden for at sætte kryds ved andet køn. Klubberne har opgivet i alt 93 medlemmer som andet køn.  

20 største klubber i DBU København

BK Skjold 3322
Kjøbenhavns Boldklub 2583
Frederiksberg boldklub 2290
Nørrebro United 2105
FA 2000 2052
B93 1960
HIK Fodbold 1761
Fremad Valby 1600
Hvidovre IF 1597
Sundby BK 1432
BK Vestia 1352
Østerbro IF 1334
Gentofte-Vangede IF 1294
Vanløse IF 1147
BK Union 1104
Dragør BK 1070
BK Hellas 1063
B1908  1063
AB Tårnby  1037
B1903 987

20 klubber med størst medlemsfremgang i DBU København

BK Skjold 462
Nørrebro Unied 231
Kjøbenhavns Boldklub 230
BK Union 195
BK Fix 175
BK Frem 165
Sundby BK 147
BK Hellas 126
Østerbro IF 117
Fremad Valby 112
B1903 101
Gentofte-Vangede IF 101
FC Damsø 98
B93 97
Brønshøj BK 79
AB Tårnby 76
Kollegiebold 73
Vanløse IF 72
Valby BK 70
BK Vestia 67