Repræsentantskabet var mandag samlet på Hotel Scandic Sydhavnen, hvor de blev orienteret om unionens arbejde i 2022 og fik indblik i de områder, som bestyrelsen ønsker at tage fat på i 2023. DBU Københavns formand Flemming Jensen indledte sin mundtlige beretning med at kigge tilbage på et år, som har budt på fortsat fremgang på medlemssiden, ny lokal strategi for pige- og kvindefodbolden, dialog om en samlet dommerstrategi i dansk fodbold, nye og enslydende driftsaftaler for klubber med klubhus i Københavns Kommune og et kommunalt budget, hvor fodbolden har sat sit tydelige aftryk. Formanden fremhævede også en række udfordringer heriblandt bookingsystemet i Københavns Kommune, som både DBU København og klubberne ser som en tung byrde, der tager tid fra de frivillige og opleves som en klar forringelse af foreningernes vilkår i København.

De 42 fremmødte klubber fik også indsigt i bestyrelsens prioriterede områder i indeværende år. Nyt format til afvikling af børnestævner, handling på dommerområdet og en fortsat styrkelse af den kommunalpolitiske interessevaretagelse i alle kommuner var nogle af de punkter, som blev nævnt inden formanden rettede blikket mod samarbejdet med DBU Bredde, som har været sat på pause siden marts 2022. Det skal der ændres på i nær fremtid, og formand Flemming Jensen lod salen forstå, at arbejdet med at samle DBU Bredde er den største og vigtigste opgave for bestyrelsen i 2023.

Lovændringsforslag ikke stemt igennem

Efter formandens beretning, fremlagde administrationschef Jan Kristensen regnskab og budget. Begge blev godkendt af salen uden bemærkninger, hvilket bl.a. betyder at holdtilmeldingsgebyrerne stiger med 3%. Herefter var det tid til at præsentere mødets eneste lovændringsforslag, som blev stillet af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Tobias Ilum argumenterede på bestyrelsens vegne for, at budgettet fremover skulle fremlægges til orientering for, og ikke som det hidtil, til vedtagelse af repræsentantskabet. Enkelte klubber tilkendegav, at de ikke kunne bakke op om forslaget, som efter en kort debat blev sendt til afstemning. 77 af de 114 stemmer, som var repræsenteret i salen stemte for forslaget, men da lovændringen krævede ¾ flertal faldt forslaget.

Klubber og ledere hyldet

Den seneste måned har DBU Københavns bestyrelse og administration været rundt i flere klubber for at uddele en række priser til frivillige ildsjæle, som gør en forskel på banen. Traditionen tro blev vinderne hyldet på  repræsentantskabsmødet med taler og velfortjente klapsalver fra salen. Ørestad IF var på scenen for at modtage hyldest for kåringen som årets klub i DBU København 2022. Og efterfølgende blev årets leder (Claus Schreiner Andersen, Dragør BK), årets breddedommer (Per Doberck) og årets frivillige (Jesper Arvad Hansen, BK Rødovre) også fejret og hyldet af klublederne.

Årets klub 2022

Årets leder 2022

Årets breddedommer 2022

Årets frivillige 2022

Genvalg til bestyrelsesmedlemmer

Forud for repræsentantskabsmødet havde de fire bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, tilkendegivet at de modtog genvalg til bestyrelsen. Alle fire blev valgt, inden dirigenten henvendte sig til salen for at høre om der var klubfolk til stede, som ønskede at besætte den ene ledige plads i bestyrelsen. Ingen meldte sig og dermed fortsætter bestyrelsen uændret i 2023. Det samme var tilfældet med DBU Københavns appeludvalg, som også blev valgt for en ny periode.

Under evt. gik medlem af formandsklubbens styregruppe, Søren Houen Schmidt, på talerstolen for at tale varmt for DBU Københavns formandsklub, som mødes fire gange i løbet af 2023. Opfordringen markerede også enden på årets repræsentantskabsmøde.

Tak til de mange klubber, som mødte op og deltog på mødet.

Hvis du ønsker at vide mere om DBU Københavns aktiviteter i 2022 og læse de skriftlige beretninger, kan du læse mere i Årsberetningen 2022 - klik her. 

DBU København Bestyrelse 2023:

Flemming Jensen (formand), Jette Kragh (næstformand), Finn Nørgaard, Bo Hammer, Tobias Ilum, Flemming Lauenborg, Tom Gudmandsen og Jan Sørensen. 

Se bestyrelsen her.