Der er godt nyt til klubberne.

DIF og DGI har igen i år afsat et stort millionbeløb til foreningspuljen, som er allokeret til aktiviteter, der skal styrke idrætsfællesskaber i foreningerne. Puljen er ikke tiltænkt faciliteter og elite.

I alt skal der uddeles ca. 44 mio. kr. fra foreningspuljen, der er opdelt i to kategorier - en op til 30.000 kr. samt en fra 30.001 – 300.000 kr.

Den lille pulje med ansøgninger op til 30.000 kr.

  • Den lille pulje er skabt til at gøre hverdagens fællesskaber lidt bedre. Det betyder, at det ikke behøver at være et unikt eller et nyskabende initiativ. Det skal “blot” styrke eller forstørre fælleskabet i klubben.
  • Ansøgninger modtages løbende hele året, indtil der ikke er flere midler i puljen.
  • Der er fire ugers svartid fra man indsender ansøgningen.

Den store pulje med ansøgninger fra 30.001 - 300.000 kr.

  • Udvikling, samarbejde, synlighed, flere aktive og flere tilbud, er nogle af kriterierne for at søge fra den store pulje.
  • Den store pulje har tre ansøgningsfrister i løbet af året:

- 31. marts 2023
- 31. juli 2023
- 31. oktober 2023

  • Der er seks ugers svartid fra man indsender ansøgningen.

Kilde: AktivitetsFonden

Om DIF og DGI's Foreningspulje

Formål

  • At styrke hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne gennem konkrete og afgrænsede projekter.

Hvilke projekter/aktiviteter ydes der støtte til?

  • Projekter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet.

Hvem kan søge?

  • Alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt.

Læs alle retningslinjer for at ansøge

Se eksempler på tidligere bevillinger