DBU København og DBU Sjælland inviterer til to dialogmøder i september, hvor vi vil involvere klubber og andre interessenter, der har med dansk ungdomsfodbold at gøre for at indsamle input. Herefter vil strategirapporten blive justeret på baggrund af de forskellige høringssvar.

 

En strategi for fremtidens ungdomsfodbold i Danmark

Strategigruppen som står bag, blev nedsat i efteråret 2022 med deltagelse af interne medarbejdere fra DBU og DBU Bredde samt en række eksterne eksperter og forskere i ungeliv og ungdomsfodbold.

Den nye ungdomsstrategi bygger på information, undersøgelser og forskning i de unges liv og kultur, og den skal bidrage til at løfte dansk ungdomsfodbold og sikre sammenhæng i overgangen fra børne- til ungdomsfodbold.

Helt præcist skal den skabe:

Bedre fastholdelse af unge medlemmer mellem 13 og 19 år til gavn for alle unge og dansk fodbold Formålet med den ny ungdomsstrategi

En samlet og fælles ungdomsstrategi skal sikre:

 • Ungdomsstrategien skal altid have fokus på ‘individet i fællesskab’ både på men
  også udenfor fodboldbanen og klubbens rammer. Individets trivsel, involvering og
  muligheder for fodboldfaglig og personlig udvikling skal altid holdes for øje i forhold
  til igangværende aktiviteter.
 • Livslang glæde ved at spille fodbold og være en del af klubliv. Selv om unge stopper
  med at spille fodbold, skal strategien give plads og muligheder for at unge kan se
  sig selv i en anden fodboldrolle eller komme tilbage og fortsat spille fodbold på et
  senere tidspunkt i deres liv.
 • Klubbens ungdomsarbejde skal styrkes med systematisk, kontinuerligt og en vidensbaseret
  tilgang med muligheder for lokalforankrede tilpasninger. Støtte og
  hjælp skal altid være praksisnær og nemt at igangsætte.
 • Det skal være nemt at være ungdomstræner. Muligheder for trænerudvikling skal
  være let tilgængeligt og skal altid indeholde den nyeste viden om unge, ungdomsliv
  og fodboldfaglige færdigheder.
 • Den nye retning for ungdomsfodbold omhandler mulighederne for, at strukturerne
  skal kunne påvirkes indefra og have muligheder for nytænkning.
 • Viden om ungeliv, trends, modning samt unges behov, trivsel og identitetsdannelse
  skal altid kunne bringes i spil og være i opdateret version, når nye strategier
  eller politikker skal implementeres.

Praktiske informationer

Dialogmøde 1

 • Dato: Tirsdag den 19. september
 • Type: Fysisk fremmøde
 • Sted: Hvidovre IF, Sollentuna Allé 1-3, 2650 Hvidovre 
 • Målgruppe: Formand og ungdomsformand (Herreungdom og Pigeungdom)
 • Varighed: 17.00 - 19.00
 • Tilmeldingsfrist: Lørdag den 16. september
 • Pris: Gratis

Dialogmøde 2

 • Dato: Torsdag den 21. september
 • Type: Webinar (Teams - link bliver tilsendt inden mødet) 
 • Målgruppe: Formand og Ungdomsformand (Herreungdom/Pigeungdom)
 • Varighed: 19.00 - 21.00
 • Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 19. september (Webinar) 
 • Pris: Gratis

Webinaret optages til intern brug