En moderne hybridfodboldbane er en kombination af naturligt græs og kunstgræs. Den er slidstærk og gør det muligt at spille udendørs fodbold året rundt. En hybridbane indeholder ikke gummigranulat, som traditionelle kunstgræsbaner gør.

DBU arbejder på at få udbredt hybridbaner i Danmark og har derfor oprettet en pulje på i alt 10 mio. kr., som klubber og kommuner rundt i landet kan få del i.

I første omgang skal interesserede melde deres interesse i at få en andel i tilskudsmidlerne. DBU ser gerne, at en interessetilkendegivelse indeholder minimum to aktører. Det vil sige en kommune og én eller flere klubber, der både kan være professionelle eller breddeklubber.

Der er frist for interessetilkendegivelse den 15. oktober 2022 og endelig ansøgningsfrist den 1. februar 2023.

Læs mere på www.dbu.dk/hybridbanepulje