Offentliggørelse af turneringsprogram forventes senest i uge 7 i 2023.

Frist for Indsigelser

Indsigelser mod indplaceringer i seniorrækkerne skal være DBU København i hænde senest:

Fredag den 2. december 2022 på turnering@dbukoebenhavn.dk.
Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.

Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.

Offentliggørelse af turneringsprogram forventes senest fredag den 17. februar 2023