DBU København opfordrer alle klubber til at deltage på repræsentantskabsmødet  2023, som afholdes mandag den 20. februar 2023 fra kl. 17.00 på Hotel Scandic Sydhavn.

Alle klubber kan stille med to repræsentanter til mødet. 

Endelig dagsorden, regnskab/budget mv. sendes, i henhold til DBU Københavns love, til klubberne senest 14. dage før mødet. 

Du kan se mere om repræsentantskabet under DBU Københavns love III. 

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om DBU Københavns virksomhed.
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse.
 4. Indkomne forslag vedrørende DBU København.
 5. Forslag fra DBU København-medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/DBU Bredde.
 6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behand­les på kommende repræsentantskabsmøder i DBU/DBU Bredde.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret re­visor
 9. Valg af 2 kritiske revisorer
 10. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til appeludvalget
 11. Eventuelt

Udfyld tilmeldingsformularen nedenfor.